Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYosef ve kardeşlerinin hikayesi dört peraşaya yayılan, Tora’daki en uzun ve en detaylı yazılmış hikayedir. 

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak