Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Aftara – Tora’dan haftalık peraşanın okunmasının yanı sıra peygamber kitaplarından bir parça – okuma uygulamasının tesisi çok eskidir, en az 2000 yıl öncesine dayanır. Otoriteler bu uygulamanın ne zaman, nerede ve neden tesis edildiğinden emin değildirler. Bazılarına göre bu, IV. Antiyohus’un MÖ ikinci asırda Yahudi uygulamalarını ortadan kaldırma teşebbüslerinin ateşlediği ve Hanuka bayramını kutlamamızın sebebi olan isyan zamanında başlamıştır. O dönemde, geleneksel bilgilerimize göre, Tora’nın cemaat halinde okunması yasaklanmıştı. Bu nedenle Hahamlarımız, peygamberler kitabından, insanlara haftalık peraşanın konusunu hatırlatacak temaya sahip bir parça okumamızı öngörmüşlerdir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak