Bu Hafta İçin Saatler 

24KİSLEV

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5777

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

16:05

17:20

-----

Yeruşalayim

16:09

17:25

Tel Aviv

16:21

17:22

24ARALIK

Tel Aviv

16:25

17:26

İstanbul

17:25

18:06

2016

İstanbul

17:25

18:06

İzmir

17:35

18:26

 

İzmir

17:40

18:30

VAYEŞEV-וישב


24 ARALIK 2016-01OCAK 2017 HANUKA
30 ARALIK 2016 ROŞ HODEŞ TEVET


 

PeraşaÖzetİ
[www.chabad.org]
(Bereşit 37:1-40:23)

 
Yaakov Kenaan'a yerleşir. En sevdiği oğlu Yosef, kardeşleri hakkında sürekli olarak eleştirel raporlar getirmektedir. Yaakov'un Yosef'e çok renkli yün şeritlerden bir gömlek yapmasının ardından, Yosef kardeşlerine görmüş olduğu bazı rüyaları anlatır ve onların kendisine duyduğu kıskançlığı arttırır. Rüyalarının ilkinde kardeşlerin bağladığı buğday demetleri, Yosef'in demetine doğru eğilmekte; ikincisinde ise güneş, ay ve onbir tane yıldız Yosef'e eğilmektedirler. Bu rüyaların verdiği açık mesaj, Yosef'in aile üzerinde hakimiyet kuracağı şeklindedir. Kardeşler Yosef'i gıyabında yargılarlar ve ölüm cezasına çarptırırlar. Yosef babasının emri üzerine kardeşlerine bakmak için Şehem'e geldiği zaman fırsat ellerine geçer, ancak araya giren Reuven'in tavsiyesi üzerine, onu öldürmek yerine bir kuyuya atarlar. Reuven'in amacı daha sonra gelip kardeşini kurtarmaktır. Bu arada Yeuda, Yosef'i kuyudan çıkararak uzaktan gelen bir Yişmaeli kervanına satmayı teklif eder. Teklif kabul edilir ve Yosef satılır. Olay sırasında orada olmayan Reuven kuyuyu boş bulunca yastan elbisesini yırtar. Kardeşler Yosef'in gömleğini, kestikleri bir keçinin kanına buladıktan sonra Yaakov'a gösterirler; Yaakov oğlunun vahşi bir hayvana yem olduğu sonucuna varır. Yaakov'un teselli bulması imkansızdır. Bu arada Mısır'a indirilen Yosef, Paro'nun Şef Kasabı Potifar'a satılır.


Yeuda'nın oğlu Er, eşi Tamar'ın hamile kalmasını engellemesi sebebiyle erken yaşta ölür. Yeuda'nın ikinci oğlu Onan, arkada oğul bırakmayan kardeşinin yerine Tamar'la evlenir. Fakat aynı günahı işleyince o da ölür. Yeuda'nın karısı öldüğü zaman, Tamar bu aileden bir çocuk sahibi olabilmenin tek yolu olarak Yeuda'ya yönelir. Bu birliktelikten, ileride David'in ve daha ileride Maşiah'ın geleceği Perets ile ikizi Zerah doğar.

Diğer yandan, Yosef, Mısırlı efendisinin evinde önemli bir pozisyona yükselir. Yakışıklılığı, ev sahibesinin istenmeyen tekliflerine neden olur. Reddedilmeyi hazmedemeyen ev sahibesi Yosef'i, kendisini baştan çıkarmaya çalışmakla itham eder ve hapsettirir.

Yosef hapisteyken, Paro'nun orada bulunan içki sorumlusunun gördüğü bir rüyayı doğru yorumlar ve bu kişi serbest kalır. Paro'nun Unlu Mamuller sorumlusunun rüyası ise pek hayra alamet değildir; adam asılır. İçki sorumlusu, Yosef'e vermiş olduğu söze karşın, özgürlüğüne kavuştuktan sonra onu hatırlamaz. Bu Yosef için hapiste fazladan iki yıl anlamına gelmektedir.

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf
ATALARI ANLAYABİLMEK

 

Bereşit kitabının peraşaları içinde en karmaşık olanlardan birini bu hafta okuyoruz. Bu peraşa ve bunun gibi kardeşler arasındaki ilişkiyi anlatan peraşalar her zaman yanlış anlamalara gebedir.Bunları doğru algılayabilmek ve okumak için doğru bir yönlendirme gerekir.Doğru yönlendirme doğru işaretlere ulaştırır.Yoksa o işaretleri bulmak mümkün olmaz.Konumuz tsadikim olduğu için burada “Hazal” dediğimiz Rabilerimizin yönlendirmesi gerekir.Tsadikim hakkında konuşurken çok hassas davranmak gerekir.

Tora Avraam’a üç peraşa ayırmıştır.Leh Leha, Vayera ve Haye Sara peraşaları Avraam’ın hayatını işlemektedir.Yitshak için sadece bir peraşa vardır.Toledot  peraşası bu atayı işlerken Yitshak en az bilinen ata olma özelliğini korumaktadır. Yaakov için ise Toledot peraşasının başlangıcından Bereşit kitabının sonuna kadar olan peraşalar ayrılmıştır. Atalara ayrılan bu peraşalar içinde Reuven için sadece bir pasuk vardır.Yeuda için bir bölüm ayrılmıştır.Bu pasuğu ve bölümleri de detaylarıyla bilmek gerekir ama Mişna Avot’ta öğretildiği gibi “lo aleha amelaha ligmor – bütün işi sen bitiremezsin.” Diğer kardeşler hakkında fazla detay yokken Yosef hakkında Vayeşev peraşasından kitabın sonuna kadar geniş detaylar yer alır. Bu noktadan hareketle Yosef “avot” tabir edilen üçlüden biri olmamasına karşın Or Ahayim  AKadoş  Yosef atsadik için “avot benzeri” ifadesini kullanır. Kabileler sayılırken Yosef ayrıca sayılmaz onun yerine oğulları Menaşe ve Efrayim sayılır.Yosef  kabilelerden daha üstün konumdadır ama “avot”tan biri değildir.

Berahaların anahtarı öncelikle Avraam’dadır.Bu anahtar önce Yitshak’a sonra da Yaakov’a teslim edilir.“Vayvareh et Yosef vayomar” pasuğu gereğince beraha anahtarı Yaakov sonrasında Yosef’e verilmiştir.

Peraşamızda Yosef “ben zekunim” olarak tarif edilir. Raşi ilk açıklamasında “yaşlılığında doğan” olarak bunu tanımlar ama RaMBaN bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını iddia eder ve reddeder. Bilgelere göre bütün çocuklar Yaakov’un yaşlılığında dünyaya gelir.Yosef babası 91 yaşında iken dünyaya gelir.Ama Yisahar da babası 90 yalında iken doğar. O zaman hepsinin “ben zekunim” olması gerekir.

Raşi bir başka açıklamada Yosef’ın imaj olarak babasına çok benzediğini öğretir.Tanrı’nın onursal tahtı olan “kise akavod” etrafında imajlar vardır. Bu imajlardan biri Yaakov’un imajıdır.Yosef de burada imajı olan babasına benzemektedir.Gemara Adam’ın güzelliğinin Yaakov’da bulunduğunu öğretir.Yosef de onlara benzemektedir.

Raşi üçüncü bir açıklama ile Yosef’e “bar hakim” yakıştırmasını yapar.Bu ifade Yosef’in inanılmaz bir akla ve beyne sahip olduğunu göstermektedir. Yaşı çok genç olmasına rağmen yaşlı bir bilgenin bilgisine ve anlayışına sahiptir. RaMBaN Yaakov’un bütün bilgisini on yedi yaşına kadar Yosef’e aktardığını ve Yosef’in de bunu tolere ettiğini, öğrendiğini öğretir. Önümüzdeki hafta okuyacağımız Mikets peraşasında Yosef “Avreh” olarak tanımlanır. Burada bilgisinin bir baba kadar “av” olduğunu ama yaşının “rah” küçük olduğunu öğrenmemiz istenir. Yaakov on üç yaşından altmış üç yaşına kadar Şem ve Ever’in akademisinde Tora öğrenir. Hatta daha sonra bir on dört yıl daha öğrenimi bunun üzerine ekler. Yani altmış dört senelik Yaakov’un Tora birikimini Yosef on yedi yaşına kadar öğrenir ve bunu sindirebilir. Şimdi konuştuğumuz bu Yosef’in rüyalarıyla ilgili sorularımıza yanıt aramaya başlayacağız.

Yosef’in ilk rüyasında kardeşlerinin başak demetlerinin kendi başak demeti önünde eğildiğini görmüştür. Bu kadar keskin bir rüya görüldüğü zaman ve ne anlama geldiği de açık olduğu halde neden Yosef bunu kardeşlerine anlatır? Kaldı ki o zamanki tsadikler bu günkü göstermelik tsadikler gibi iki yüzlü değildir.Onlar ne düşünürse söyler ve ona göre davranış gösterirler.Zaten bu rüyanın anlatımının ardından kardeşlerin Yosef’e olan davranışları değişmiştir.

Daha da ilginç olanı Yosef’in ikinci rüyasıdır. Bu rüyada sadece kardeşler değil güneş ve ay şeklinde gösterilen anne ve babasının da Yosef’in önünde eğileceği mesajı görülmektedir. Yosef bu mesajı sadece kardeşlerine değil aynı zamanda babasına da anlatır. Bu kadar ciddi bir anlamı olan rüya neden anlatılmıştır?  

Öncelikle bu rüyalar bir peygamberlik vizyonudur.Yosef gelecekte neler olduğunu bu rüyalarda görmüştür. Peygamberlik kurallarına göre vizyon gören kişi bunu paylaşmakla mükelleftir. İlk vizyonda sadece kardeşlerini ilgilendiren kısmı görmüştür.Sadece onlara anlatır.İkinci rüyada ise işin içine babası da girer. O zaman ikinci rüyayı babasına da anlatmalıdır.

Yaakovoğluna beraha verirken “vaymareruu, veyistemuu” sözcüklerini kullanır.Kardeşlerinin Yosef’in hayatını acılaştırdıklarını ve ondan nefret ettiklerini hatırlatır.Targum kardeşlerin kıskandığı şeyin Yosef’in peygamberlik gücü olduğunu öğretir.

Babası bu vizyonu duyunca Tora bize “veaviv şamar et adavar” sözünü söyler. Raşi burada babasının bu olayı korumasının bu vizyonun ne zaman gerçekleşeceğini bekleme aşamasına girdiği şeklinde öğretir. Yaakov vizyonu anlamış ve  ne zaman olacağını beklemeye başlamıştır.

On kardeş Mısır’a erzak almaya geldiklerinde Yosef ile karşılaştıklarında ona eğilirler. Pasuk burada “vayizkor Yosef et ahalomot aşer halam – Yosef gördüğü rüyaları hatırladı” demektedir.RaMBaN’a göre Yosef burada gördüğü ilk vizyonun gerçekleşmediğini görmektedir.Burada sadece on kardeş gelmiştir ama onbir başak demetinin eğilmesi gerekmektedir.Onun için de Binyamin’in mutlaka gelmesi şarttır. Peygamberlik kurallarına göre kişi vizyonun gerçekleşmesi için ne mümkünse yerine getirmelidir. Yosef de türlü şekilde Binyamin’in Mısır ülkesine gelmesini sağlamıştır.

Erets Yisrael’i ilk fetheden komutan olan Yeoşua Binnun Efrayim kabilesinden gelir. Givon savaşında Yeoşua beş kralla savaşmaktadır ve erev Şabat olduğu halde savaş bitmemiştir. Bu sırada Yeoşua güneşe durmasını emreder. Güneş buna itaat eder. Midraş Yeoşua ile güneş arasındaki bir dialoğa yer verir.

Güneş durmayı reddedince Yeoşua ona Yosef’in torunlarından olduğunu ve güneşin zamanında Yosef’e eğildiğini onun için de sözünü dinlemesi gerektiğini ifade eder. Bu konuşma   sonunda güneş “dur” emrine itaat eder.

Yosef’in yaptıkları aslında RaMBaN tarafından sorulan Yosef Mısır’da idare elindeyken neden babasına yaşadığını haber vermemiştir sorusunun da cevabıdır. Peygamberlik vizyonunun gerçekleşmesi için Yosef beklemek zorundadır.İlk vizyon gerçekleştikten sonra Yosef kendini tanıtır ve babasının Mısır’a gelmesini sağlar.Böylece ikinci rüya da gerçekleşir. Yosef bütün bunların Tanrı’nın  planının bir parçası olduğunun bilincindedir. Ne kadar zor olsa da buna katlanmak zorundadır.

Bu peraşa aslında rüyaların peraşasıdır.Yosef rüya görür, peraşanın sonuna doğru şarapçı ve ekmekçi rüya görür. Ama bir kişi daha rüya görür ve Tanrı’nın Yosef’in yanında olduğunu görür. Bu kişi Potifar’dan başkası değildir.

Pasuk “vayar adonav ki Ad… ito – efendisi Tanrı’nın onunla olduğunu gördü” demektedir. Tanrı tanımaz bir ülke olan Mısır’da bir Mısırlı olan Potifar nasıl Tanrı’nın Yosef ile birlikte olduğunu anlar hatta pasuğa göre görür.

Yosef sürekli olarak mırıldanmaktadır. Bunu fark eden Potifar Yosef’in elindeki testiden sıcak su ister. Sıcak su anında gelir.Hemen ardından soğuk su ister. O da anında gelir. Potifar Yosef’in büyü gücü olan biri odluğunu zanneder. Çünkü Mısır ülkesinde büyü az rastlanan bir şey değildir. Ancak Tanrı duruma müdahale eder ve Potifar rüyasında Yosef’in bir tsadik olduğunu ve büyü ile ilgisinin olmadığını öğrenir.

Kardeşler Yosef’i yakalayıp kuyuya attıklarında “gelin öldürelim ve kuyuya atalım sonra kötü bir hayvan parçaladı diyelim ve görelim rüyaları ne olacak” şeklinde bir söylem vardır.Bu pasuğu iki parçaya bölmek gerekir.İlk bölümü kardeşler söylemektedir.Ancak “görelim rüyaları ne olacak” sözünü Tanrı söyler.Kardeşler o rüyaların gerçekleşmesi konusunda Yosef’e yardımların en büyüğünü yaparlar.Onu Mısır’a satarlar.Yosef rüyaların gerçekleşeceği yere yani Mısır ülkesine gelir.Kardeşler rüyaların gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yaptıklarına inanırlar.Ama Yosef’e gerçekleşmesi için adım attırırlar.

Bazen insanoğlu olayları farklı bir tarafa çektiğini zanneder ve bu amaçla müdahale eder. ancak eğer Tanrı’nın başka planları varsa bu plan mutlaka gerçekleşir. Yosef olayında da durum bu şekilde vuku bulur.

Biz hala peraşamızdaki soruları anlayabilmiş değiliz ama bu yolda adımlar atmaya çalışıyoruz.Bilginler bize bu konuda yol gösterirler.Onları okumak ve anlamak gerekir.İnanıyoruz ki Yosef de bize beraha vermektedir.Çünkü onun öyküsünü anlamak için çaba göstermekteyiz.Çaba karşılıksız değildir.Bir tsadiği anlamak için gösterilen çaba her zaman bir beraha ile ödüllendirilir. Amen. 

 

DİVRE TORA
Rav Selim Eskenazi

 

Midraş Yalkut Şimoni’de çok enteresan bir öğretiyle karşılaşıyoruz. Esav’ın soyunun hakkından ancak Yosef’in soyu gelebilir. Yaakov’un çocukları, Esav’a “Niye kardeşin Yaakov’u rahat bırakmıyorsun” diye sorduklarında Esav “Siz de kardeşiniz Yosef’e karşı iyi bir davranış biçimi sergilemediniz” diye cevap verebilir, fakat Yosef Esav’a aynı soruyu sorduğu zaman Esav’ın verecek hiçbir cevabı yoktur.

Bu midraş da Tora’nın tüm bölümlerinde olduğu gibi derinlik gerektiriyor. Gelin biraz derinleşmeye çalışalım.

Yosef aTsadik, babasına karşı saygılı olma mitsvasını yerine getirme adına kardeşlerini aramaya gitmişken, sonunda kardeşleri tarafından kuyuya atılır, uzun bir serüvenden sonra Mısır’a başbakan olur. Yüce Tanrı, kötülerin yaptıkları planları suya düşürmekle kalmaz, insanoğlunun o anda yaptığı seçim de Tanrı’nın İsteğidir.

Midraş Bereşit Raba’da, Potifar’ın Yosef aTsadik’i evine almasının sebebinin, ona günah işlettirmek olduğu yazmaktadır. Buna rağmen Potifar bile Yosef aTsadik’in üzerindeki Aş-em’in aşgahası’nı görmektedir. Bazı insanlar, “Aş-em; bizlere de mucizeler yapsaydı, bizle konuşsaydı bizler de mitsvaları yerine getirip, Tora’nın yolundan giderdik” gibi bir söylemde bulunurlar. Rabenu Bahye, Hovot aLevavot kitabında şöyle açıklıyor: Bir kişi güvenini ne kadar Aş-em’e bağlarsa, o kadar fazla Aş-em’in El’ini ve aşgahasını hayatında görecektir. Kim ki doğaya güveniyor, Akadoş Baruh U, o kişiyi doğanın ellerine temsil etmektedir. Bununla da kalmayıp, Aş-em’e olan güveni sayesinde, sadece kendisi değil, başkaları da o kişinin aracılığıyla Aş-em’in aşgahasını görmeye hak kazanmaktadırlar. Yosef aTsadik, tüm güvenini Aş-em’e dayandırdığı için, Potifar bile kötülük yolunda gitmesine rağmen, Aş-em’in aşgahasına tanık olmuştur. 

Yosef aTsadik’in, firavunun içki sorumlusunun gördüğü rüyayı çözmesiyle beraber, bu kişinin hapishaneden kurtulacağı ortaya çıkar. Yosef o kişiden, firavunun huzurunda kendisinin iyi bir rüya çözümleyicisi olduğu konusunda firavunu bilgilendirmesini ister. Yosef bu hatırlatma yüzünden Aş-em tarafından cezalandırılır. Raşi konuyla ilgili Teilim’deki 40. bölümden “Aşre agever aşer sam Aşem mivtaho…”, “ne mutlu o kişiyi ki güvenini Aş-em’e yerleştiriyor…” Burada Yosef aTsadik kendi seviyesinde hata yapmış gibi gözükürken, Raşi’nin açıklamasına göre Yosef “Aş-em’e güvenen” olarak sıfatlandırılmıştır? Başka bir kişi için bu yapılan hata olarak kabul edilmezken, Yosef gibi Aş-em’e yapışık bir kişi için yaptığı davranış hata olarak kabul edilmektedir. Birçok kişi “bitahon” (güven) ve “iştadlut” (çaba) ikileminde kendisini ifade edemez. Aş-em’e güveniyorsak, neden çaba harcamamız gerekiyor, bir diğer taraftan çaba harcamamız gerekiyor işleri Aş-em’e bırakmamalıyız! Rav Hayim Friedlender, kitabı Sifte Hayim’de şu şekilde açıklıyor: Bir kişinin ne kadar çaba göstermesi gerektiği, o kişinin Aş-em’e olan güvenine bağlıdır. Yosef aTsadik gibi güveni tam olan, Aş-em’e yapışık bir kişinin neredeyse hiç çaba göstermesi gerekmiyorken, başka bir kişi için çaba şarttır. Fakat 2. kişi bile gösterilen çabanın, “sadece Aş-em istediği için başarıya kavuşmaktadır” bilgisini zihnine yerleştirmesi gerekir.

Bir diğer taraftan Esav’ın soyunu simgeleyen Amalek’e baktığımız zaman, Aş-em’in insanoğlunun hayatına kesinlikle müdahale etmediği, aşgaha diye birşeyin olmadığı, herşeyin bir rastlantıdan ibaret olduğuna dair bir inanç ve düşünce sistemi içerisinde olduğunu görmekteyiz. İşte bu sebeple Aş-em yapışık olan Yosef’in soyu, Esav’a karşı panzehir oluşturmaktadır.

Hahamlarımız, İkveta deMeşiha (Maşiah dönemi)nde bizlerin uygulamasını gerektiren ibadeti bu bağlamda açıklarlar: Her gün Aş-em’in bizler için yaptığı mucizelerin farkında olmak için çalışmak… Esav’ın kuvvetini azaltmak bizlerin elinde, her şeyin doğal olduğu düşüncesinden, doğa kurallarına bağlı yaşamaktan sıyrılıp, Aş-em’e olan güvenimizi arttırıp, O’nun Elini hayatlarımızda görebilmek. Güvenimizi pekiştirmek için Hanuka Kandillerinin Işığında bu noktaya yoğunlaşmak güzel bir deneyim olacaktır. 

 

GENÇ NESİLDEN ÖĞRENİYORUZ
Beri Bahar
YEUDA KARDEŞLERİNDENAYRILDI

 
“Bu sıralarda Yeuda kardeşlerinden ayrıldı. Adulam’lı, ismi Hira olan bir adamla dostluk kurdu.” Bereşit 38:1

Bu haftaki Yaakov’un oğullarının Yosef’e olan büyük nefretlerinin sonuçlarını görüyoruz. Bu büyük nefretleri sayesinde Yosef en başta kardeşleri tarafından kuyuya atılır, ardından da kardeşleri tarafından kuyudan çıkartılıp Yişmaeliler’e tam olarak yirmi parça gümüşe satılır.

Bütün bu olayın ardından yukarıdaki pasukta da yazdığı gibi Yeuda’nın kardeşlerinden ayrıldığını görmekteyiz. Bu pasuğu “Yeuda kardeşlerinin yanından indi” şeklinde çevirebiliriz. Raşi’ye göre bu “iniş” semboliktir; zira kardeşleri bu noktada Yeuda’yı lider konumundan indirmişlerdir. Tora burada, Yosef’in anlatımına ara vermekte ve babalarını acı içinde gören kardeşlerin, Yosef’in başına gelenlerden Yeuda’yı sorumlu tutarak, onun kendi gözlerindeki itibarını düşürdüklerini belirtmektedir. Kardeşler Yeuda’yı “Onu satmamızı sen söyledin! Onu babamıza geri götürmeyi önerseydin, seni dinlerdik!” diye suçlarlar. Kardeşleriyle arasında baş gösteren bu tatsızlık üzerine, Yeuda aileden ayrılır ve Adulam’a yerleşir. Orada, Hira adlı biriyle iş ortaklığı kurar.

Sforno’ya göre, Yaakov’un acı çekmesinde önemli bir rol oynayan Yeuda, bunun cezasını daha ileri pasuklarda gördüğümüz gibi oğullarından ikisini kaybederek yani babasının çektiğinin aynısın çekerek ödemiştir. Ve Midraş’ta da Yeuda’nın kısasa kısas cezalandırıldığını görmekteyiz. Yeuda tarafından yönlendirilen kardeşler, babalarına gömleği göndererek “Lütfen tanımaya çalış” demişlerdi. Aynı şekilde Tamar’da birlikteliklerini kanıtlamak için Yeuda’ya aynı soruyu sormuştur.

 

 

YAZILI VE SÖZLÜ TORA
Rav İsak Alaluf
HAKİMLER (ŞOFETİM)

 
Doğru yoldan izlemek konusunda çok sık yanlış yapan atalarımız bir kez daha bu hatanın peşindedirler.Bu sefer başlarına onları çok uzun zaman meşgul edecek bir problem gelir.Peliştiler.Çok güçlü ve zalim bir topluluk olan Peliştiler çok uzun zaman onlara sorunlar yaşatır.Bu sırada Dan kabilesinden Manoah’ın bir oğlu olur.Çocuğun doğumu Manoah ve eşine bir melek tarafından müjdelenir.Bu çocuk “nazir” olacak saçlarını kesmeyecek ve şarap içmeyecektir.Bu çocuk Peliştiler’den toplumu kurtaracak isim olacaktır.Manoah oğluna “Şimşon” adını verir.

Şimşon büyüdüğünde son derece güçlü biri olur.Ancak ne yazık ki yabancı bir kadınla evlilik için adım atar.Nişanlısına giderken karşısına çıkan bir aslanı parçalar.Nişanlısı nedense başka biri ile evlenince Şimşon Peliştiler için düşündüklerini uygulamaya koyar.Önce bütün hasadı yakar. Daha sonra onları takip ederek birçoğunu imha eder.

Tambir imanla Tanrı’ya bağlı olmayan Yeuda kabilesi Pelişti baskısı yüzünden Şimşon’dan teslim olmasını ister.Burada Şimşon bir gerçeğin farkına varır. Hem kendisi ile birleşip düşmanı kovmak için çalışmadıklarını hem de Pelişti baslısına boyun eğdiklerini üzülerek görür. Şimşon kardeşlerini üzmemek için bunu kabul eder. Ancak teslim sırasında Peliştilere karşı saldırıya geçerek birçoğunu öldürür.

Şimşon’un hayatını haftaya da öğrenmeye devam edeceğiz.

MİMAAYAN
Rav İsak Alaluf
TSADİKLER VE HASİDLER

 
Noah bir tsadiktir.Buna kimsenin bir itirazı yoktur.Noah alaha yani kural ne ise onu yapmıştır ama fazlasına karışmamıştır.Avraam ise bir hasid'dir. O elbette ki alahayı izler ancak ona bir şeyler de katar. Özünde iyilik vardır.Teilim dünya iyilik üzerine kurulmuştur demektedir.Tsadik olarak Noah Tanrı ile birlikte yürür.O'nun desteğine ihtiyacı vardır. Tora bu konuda "et AE:loim italeh Noah - Noah Tanrı ile birlikte yürüdü" ifadesini kullanır. Bir hasid olan Avraam ise Tanrı'nın mutlak desteğine ihtiyaç duymaz. "İtaleh lefanav veye tamim - önümde yürü ve mükemmel ol" diyen Tora bunu sözleriyle kanıtlar.Her gün bu iki guruba amida duasında gönderme yaparız."Al atsadikim veal ahasidim" berahası ile.Beraha "mişan umivtah latsadikim - tsadiklerin desteği ve dayanağı" diye noktalanır.Burada hasidler unutulmuş mudur?Elbette ki hayır.Destek incelikle tsadik olanlara gelir.Hasidler bunu zaten kendileri başarabilmektedir.

 

 

HER HAFTA İKİ ALAHA

 
Bu haftadan itibaren sinagogun kutsiyeti ile ilgili alahalara bakacağız.

*Sinagog kutsal bir yer olduğundan orada bulunulduğu süre içinde büyük bir saygı  içinde durmak gerekir. Çünkü orası Tanrı’nın evidir. Rabi Hayim Palaçi sinagog için “mikdaş meat – küçük Bet Amikdaş” ifadesini kullanır.

*Sinagoglarda kutsallıkla ilgisi olmayan şeyler konuşulmamalıdır. Yalnız mitsva ile ilgili konular konuşulabilir.Zoar’ın Teruma peraşasında paylaştığı öğretiye göre snagogta kutsallıkla ilgili konuların dışında şeylerden söz edenlerin “Bene Yisrael’in Tanrı’sında yeri olmadığını” söyler.

HAFTANIN SÖZÜ

 

İsminin dünyanın dört tarafına yayılmasını arzulayanlar; isimlerini, şan ve şereflerini kaybederler. (İllel Azaken)