Bu Hafta İçin Saatler

13 TİŞRİ

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5780

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

17:36

18:47

-----

Yeruşalayim

17:28

18:39

Tel Aviv

17:53

18:48

12 EKİM

Tel Aviv

17:44

18:41

İstanbul

18:16

18:54

2019

İstanbul

18:05

18:43

İzmir

18:18

19:06

İzmir

18:08

18:56

AAZİNU- האזינו14-15 EKİM 2019 – 2019 SUKOT

Peraşa Özetİ
[www.chabad.org]
(Devarim 32:1-32:52)

 

Aazinu peraşasının büyük bölümü, 70 dizelik bir şarkıdan oluşur. Bu şarkı, Moşe tarafından, dünyadaki hayatının son gününde Bene-Yisrael'e söylenmiştir.

Yeryüzü ve gökleri tanık olarak davet eden Moşe, halkı "Eski günleri hatırla / Tüm nesillerin yıllarını anlayın / Babana sor ve o sana anlatsın / Yaşlılarına [sor] ve sana söylesinler" sözleriyle teşvik etmektedir. Bahsettiği, Tanrı'nın onları çölde nasıl bir ulus haline getirdiğinin, Kendi Halkı olarak seçtiğinin ve onlara bollukla mübarek kılınmış bir ülkeyi bahşettiğinin halk tarafından hiçbir kuşkuya yer olmadan bilinmesinin önemidir. Şarkı aynı zamanda bir uyarıda bulunur: "Yeşurun [=Yisrael] şişmanladı ve tekmeledi / Yağ bağladın, kalınlaştın ve kabalaştın / Onu meydana getiren Tanrı'ya sırtını döndü / Ve kurtuluşunun Kayası'nı hakir gördü". Bu durumun sonucu, akıl almaz felaketler olacaktır. Tanrı bunu Tanrı'nın "Yüzü'nü Saklaması" olarak tanımlar. Yine de Moşe bir söz verir: Sonunda Tanrı, Kulları'nın kanlarının intikamını alacak ve Halkı ile Ülkesi ile teselli edecektir.

Peraşa Tanrı'nın Moşe'ye, Nevo dağının zirvesine çıkması konusunda talimat vermesiyle sona erer. Moşe buradan, ölmeden önce Erets-Yisrael'i görebilecektir. Ancak oraya, Tanrı'nın Bene-Yisrael'e verdiği Ülke'ye giremeyecektir.


ZAHOR ET YOM AŞABAT – ŞABAT GÜNÜNÜ HATIRLA

 

Şabat günü meyve çiçek veya ot koparılmaz üzerinde bitki olan saksılar yerinden kaldırılmaz. Arı kovanından bal alınmaz. Şabat günü ağaca çıkılmaz ve ağaca bir şey asılmaz. Şabat öncesinde ağaca bırakılan şeyler Şabat günü alınmaz. Şabat günü ağaçtan düşen meyvelerin yenmesi ve dokunulması yasaktır.

HAFTANIN SÖZÜ

 

İnsanları Tora’dan uzaklaştırmak en ağır şekli ile cezalandırılıyorsa onları,
 Tora’ya kazandırmak da en mükemmel şekli ile ödüllendirilir. (Kelm şehrinin Rabi’si)

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf
TANRI’NIN SÖZLERİNE SUSAMAK

 Amos peygamber kitabının 8/11 bölümünde halka şöyle seslenir. “İne yamim baim neum Aşem Elokim. V’eişlahti raav baarets; lo raav lalehem, velo tsama lamayim, ki im lişmoah et divre Aşem”. “İşte, günler geliyor – diyor Tanrı – dünyaya açlık göndereceğim; ekmek için açlık, su için susamışlık değil – Tanrı’nın sözlerini dinlemek için bir açlık .”

Genel anlamdaki kültürün, eğitimin, görselliğin yozlaştığı günümüzde ne yazık ki insanlar gerçek sözleri duymaktan ya hoşlanmamakta ya da bu konuda ilgisiz davranmaktadır. Ancak Tanrı’nın kitabının sözlerini, açıklamalarını, öğretilerini dinlemek için gelenler “ulhol bene Yisrael aya or bemoşevotam – bütün İsrael’in oturdukları yerlerde ışık vardı” pasuğunu yaşamaktadırlar.

Pirke Avot’un beşinci bölümünün yirmi ikinci Mişna’sına Rav Moşe Benveniste’nin (Z”L) çevirisiyle bakmaya çalışacağız. “Ben Bag Bag der ki Tora öğrenimini tekrarla çünkü yaşadığın müddetçe başarılı olabilmen için tüm bilgiler orada mevcuttur. Onunla yaşlan ve ondan hiç ayrılma çünkü Tora senin için en büyük yol göstericidir.”

Yahudi alahası, Yahudi yaşam şekliyle ilgili kanun ve mitsvaların genelini içerir. Alaha, Yazılı Tora’yı ve Sözlü Tora’yı temel alır. Biz Tora Şebeal Pe, yani Sözlü Tora’nın  Yazılı Tora ile olan bağlantısını göreceğiz.  Tefilin mitsvasını ele alan pasuğa bakalım: “Onları koluna işaret olarak bağla ve gözlerinin arasında bir nişan teşkil etsinler.” (Devarim 6:8)

Tefilin ile ilgili ayrıntıların büyük bir kısmı pasuğun içinden türememektedir. Gerçekte tefilin hakkında çok sayıda ayrıntıyı bilmekteyiz – özel yapısını, kutucukların içlerinde yer alan peraşaları, siyah rengini, sahip olduğu küp şeklini vs. Tüm bu ayrıntılar olmadığı takdirde, tefilinin pasul, yani geçersiz olmasına neden olacak öneme sahip ayrıntılardır. Öyleyse bu ayrıntıları bizler nereden bilmekteyiz? RaMBaM Mişna alahalarının ön sözünde şöyle öğretmektedir:

 Tüm ayrıntıları Sözlü Tora’dan öğrenmekteyiz. Sözlü Tora bize, Tora’nın emirlerini fiiliyatta nasıl yerine getireceğimizi öğretir. Aslına bakılırsa, her mitsvada, ilgili pasuğun belirtmediği  çok  sayıda  ayrıntı  vardır  ve pasukta belirtilmeyen tüm o ayrıntıları bize Sözlü Tora öğretir. Değindiğimiz tefilin örneğinde söz konusu ayrıntılar Alaha LeMoşe MiSinay – yani pasuklarda yer almayan, ama Moşe’nin Sinay Dağı’ndayken öğrenmiş olduğu kurallar  olarak tanımlanmaktadır.

Yazılı Tora ile Sözlü Tora arasındaki ilişkiye Or Ahayim’in bu hafta peraşada geçen şu pasuk hakkındaki açıklamasında değinilmektedir: “Yaarof kamatar likhi tizal katal imrati -“Yağmur gibi damlasın öğretim; çiy gibi aksın deyişim…” (Devarim 32/2)

“Pasuk, Yazılı Tora’yı ‘yağmur’, Sözlü Tora’yı ‘çiy’ olarak nitelemiştir; zira Yazılı Tora her şeyin esası ve temelidir ve Sözlü Tora da Yazılı Tora’da açıklanmış olmayıp sadece ima edilen düzeltme ve ayrıntılardır. Ve pasuğun Yazılı Tora’yı yağmura benzetmesinin sebebi budur, zira yağmur da fiziksel her şeyin temeli ve esasıdır. Ve pasuk Sözlü Tora’yı da, çiye benzetmiştir.”

Yazılı Tora hakkında “Tora’nın yetmiş yüzü vardır” denmiştir. Başka bir deyişle, Tora’nın farklı derinlikleri, farklı anlayış düzeyleri vardır ve herkesin onunla kendi düzeyine uygun bir şekilde buluşabilmesine imkân tanıyabilmek için Tora’yı saf ve bozulmamış bir şekilde korumak önemlidir. Sözlü Tora, Yisrael halkının Tora ile canlı buluşmasıdır.

Yazılı Tora, temeldir; esastır. Değersel prensipleri getirir, ama çoğunlukla pratik ayrıntılara yer vermez. Bu nedenle Sözlü Tora’yı talep eder; ona ihtiyacı vardır. Tora, kuru bir yasa kitabı değil “yaşam kitabıdır. 

Mesianik dönemi yaşadığımıza inandığımız bu zamanlarda kendini bulan insanlar çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bu da ancak mitsva yapma yolu ile gerçekleşebilecektir. Sorgulamadan, kritik yapmadan sadece ve sadece Tanrı istediği için. Çünkü Tora’dan daha iyi bir yol gösterici bulmak mümkün değildir.

Moşe Rabenu bu hafta okuduğumuz peraşanın sonunda bu anlattıklarımızı doğrulayan bir cümle kullanır. “Ki lo davar rek  - boş bir şey değildir.” Moşe devam eder: “Ki U hayahem – o sizin yaşamınızdır.”

DİVRE TORA
Rav Yehuda Adoni

 

Moşe Rabenu son günlerinde Bene Yisrael’e uzun, yararlı öğütlerde bulunmaktadır. Her sözü kalplere işlemekte, halk hatalarını anlamakta ve doğru yolu seçme kararındadır. Zira onları bekleyen yepyeni bir hayat başlayacaktır. Devarim Kitabını okuduğumuzda Moşe Rabenu’nun çok mükemmel bir konuşmacı olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında harika ilahilerini de Tora’da okudukça insanın kalbine engin inanç duygularını aşılamakta, Tanrı korkusu ve Tanrı sevgisini güçlendirmektedir. Örneğin sabahları tefilada okuduğumuz Şirat Ayam. Bene Yisrael’in Kızıldenizi geçişi “Az yaşir Moşe” Tanrı’nın mucizelerini harika bir şekilde dile getirmektedir. Haftanın peraşası Aazinu da bir ilahidir. MoşeRabenu göklere ve yeryüzüne seslenmekte, onları tanık olarak göstermekte “Gökler konuşacağımı dinleyin. Sözlerimi yeryüzü dinlesin. Aazinu aşamayim vaadebera ve tişma aarets imrefi. Aazinu ilahisini Talmud a göre maabedte Koen’ler korban yaptıklarında, Leviler müzik eşliğinde söylerlerdi. Arambam da dualarımızda söylenmesini doğru bulur. Örf ve adetlerimize göre zamanımızda Tişa be av günü, aazinu ilahisini okunurdu. Bu ilahinin anlamını Rabi Moşe ben Nahman şöyle anlatır. Gerçek bir tanıklık mahiyeti gösteren aazinu ilahisinin birinci bölümünde Tanrı’nın bize yaptığı iyilikleri bilhassa kırk yıl Bene Yisrael’in çölde Tanrı’nın himayesinde hiçbir eksikleri olmadan yaşamları dile getirir. Şirat aazinun ikinci bölümüne gelince, Bene Yisrael’in bu iyilikleri taktir etmeyip bir çok hatalar işlediklerini Tanrının gazabına uğrayıp, açlık salgınlar sonucunda dağılmalarını anlatır. Üçüncü bölümde ise, Bene Yisrael’in tövbe edip Tanrı’nın onlara dönüp, eski yaşamlarına kavuşmalarını anlatır.

Tanrı Bene Yisrael’in her zaman doğru yolda gitmeleri için birçok mitsvalar, uyruklar vermiştir. Biz bu mitsvaları yaptıkça ulu Tanrımız bize ödüller verir. Peraşamızda Moşe Rabenu Tanrı’nın bizden istediklerini şöyle anlatır: Kutsal Toramızda yazılı sözleri ve buyrukları öğrenin ve uygulama safhasına geçirin. Bu sizin hayatınızdır. Bunları uyguladıkça ömrünüz uzayacaktır. Toramızda anlamı olmayan hiçbir harf bile yoktur. Hepsi anlamlı ve hepsi öğretici mahiyettedir. Bize ödül kazandıran buyrukların bazıları şunlardır: Talmud Tora – tora öğrenmek bu bizim hayatımızdır. Tanrı bize uzun ömür vaad eder. Baba ve anneye saygı. Sonuçta uzun ömür vaadi vardır. Hayırsever olmak, hayırsever insan, hayat- adalet, onurla ödüllendirilir. Bilhassa barış içinde yaşamak her zaman barış yolunu bul! Bütün problemlerini barış içinde çöz. Peraşamızın sonunda: artık Moşe Rabenu’nun bu dünyadan göçme zamanının geldiğini okuruz. Acaba Bene Yisrael’e bu kadar fedakarlıkta bulunan Moşe Rabenu’nun ölümü nasıl etkiledi? Moşe Rabenu’nun bizden ayrılmasını istemiyoruz. O bizi Mısır’dan çıkardı, Kızıldenizi geçirdi, kutsal Toramızı verdi. Çölde bize ilahi gıdayı yağdırdı, bu kadar mucizeler yaptı. Tanrı şöyle der: Ben Moşe Rabenu’yu gündüz sizin gözlerinizin önünde bir mağaraya alacağım ve gerçekleri göreceksiniz. Hiçbir konuda Tanrı’ya karşı gelemezsiniz. En mi yomar lo ma taase uma tifal. Kimse Tanrı’ya ne yapıyorsun, niye yapıyorsun diyemez. Onun yaptığı doğrudur.

GENÇ NESİLDEN ÖĞRENİYORUZ
Beri Bahar

 


“Kaya! Eylemi mükemmeldir, Zira tüm yolları adalettir.” Devarim 32:4. Hafets Hayim, Rabi Yisrael Meir Kagan, bir keresinde birisine her şeyin nasıl gittiğini sorar. Ve Adam şöyle cevap verir, “ Eğer her şey daha iyi olsaydı canım yanmazdı.”.

               

Hafets Hayim bunun üzerine şöyle cevap verir: “Onun canını acıtmayacağını nasıl bilebilirsin ki?”. “Her şeye gücü yeten Tanrımız her şeyi senden daha iyi biliyor. O merhametli ve bağışlayıcıdır. Eğer senin için her şeyin daha iyi olmasının sana daha iyi olacağını hissetseydi, her şeyi daha iyi yapardı. Kesinlikle her şey olduğu gibi olursa senin için iyidir.”

Her zaman her şey dilediğimiz gibi olmayabilir, ama hepsi bizim iyiliğimiz içindir. Bu farkındalık hayatınızda çok zevk alacağınız bir hissiyat yaratacaktır. Durumu düzeltmeye çalışmanız için bütün yetki sizdedir. Ancak, her ne kadar elinizden geleni yaparsanız ve durum yine istediğiniz gibi gitmiyorsa, Tanrı’nın sizin yararınıza olacak şekilde yaptığı bilinci ve bu hissi içselleştirmeye çalışın.

NİNUH - EĞİTİM
(PELE YOETS’TEN DERLEMELER)

 

(Hinuh eğitim) Mişle çocuğu gideceği yola göre yetiştir yaşlandığında da ondan ayrılmaz demektedir. (22/6) Bu ebeveynlerin çocuklarına karşı görevidir. Onları Tora ve mitsva yolunda yetiştirmeleri gerekir. Sadece bu da yeterli değildir. Onların doğru yoldan ayrılmamaları için edepli davranışlar yani “dereh erets”, iyi ve doğru özellikler konusunda da etkili bir eğitim almaları gerekir.