Haftanın Peraşası BülteniAaron'a, Menora'nın kandillerini yakması emredilir ve Levi kabilesi, Mişkan'da hizmet etmek üzere göreve atanır...
arşiv...

Lütfen Peraşa Kağıtlarını Dua Sırasında Okumayınız

               Bu Hafta İçin Saatler              

9 Sivan

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5771

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

7:09

8:27

-----

Yeruşalayim

7:12

8:29

Tel Aviv

7:24

8:29

       11 Haziran

Tel Aviv

7:27

8:32

İstanbul

8:23

9:03

2011

İstanbul

8:26

9:06

B E A A L O T E H A

 Hatırlatmalar:

 

-----

 

Bu HP  .....'nin aziz ruhuna ithaf edilmiştir.

 

 

Peraşa Özeti (Bamidbar 8:1-12:16)

[www.chabad.org]

 

Aaron'a, Menora'nın kandillerini yakması emredilir ve Levi kabilesi, Mişkan'da hizmet etmek üzere göreve atanır. Manevi açıdan saf olmadıkları için Pesah korbanını zamanında getiremeyen bir grup Yahudi'nin "Bu mitsvadan neden mahrum kalalım?" ricasına cevaben ikinci bir Pesah korbanı (Pesah Şeni) tesis edilir. Tanrı, Bene-Yisrael'in çölde yolculuk ederken ve kamp kurarken uyacakları düzen hakkında Moşe'ye talimat verir. Halk yaklaşık bir yıl boyunca kamp kurduğu Sinay Dağı'ndan bu düzenle ayrılır.

Halk "gökten yağan ekmek" (Man) konusunda memnuniyetsizdir ve Moşe'den kendilerine et temin etmesini ister.  Tanrı bu amaçla halka sülünler gönderir. Moşe, halkı yönetme yükünü kendisiyle paylaşmaları için, ruhu ile aydınlattığı yetmiş yaşlı kişi seçer. Miryam, Moşe hakkında olumsuz konuşur ve cüzamla cezalandırılır; Moşe onun iyileşmesi için dua eder ve bütün halk yedi gün boyunca Miryam'ın iyileşmesini bekler.

DEVAR TORA

[Rabi Yisahar Frand - www.torah.org]

 

Borazanların Mesajı

 

Bu haftaki peraşa gümüş borazanlar mitsvasını içerir. Borazanlar savaş zamanında çalınmalıydı. "Ülkenizde, size baskı yapan düşmana karşı savaşa çıktığınızda, borazanlarla kesik sesler çalın" (Bamidbar 10:9). Borazanlar mutlu zamanlarda da çalınır. "Mutluluk gününüzde, bayramlarınızda ve aylarınızın başlarında, Ola-korbanlarınız ve Şelamim-kesimleriniz[e eşlik] için borazanları çalacaksınız. [Bu sesler] Tanrınız'ın huzurunda sizin adınıza hatırlatıcı olacaktır" (Bamidbar 10:10).

Bu bir tezat gibi görünmektedir. Borazanlar neye benzer? Bir yangın alarmı gibi midir? Eğer böyleyse, tehlike anında bir yangın alarmı gibi çalındığını düşünebiliriz. Ama Yom Tov bir tehlike anı değildir. Öyleyse nasıl oluyor da aynı borazanlar hem felaket anında, hem de neşeli vesilelerle çalınıyordu?

Bunun cevabını Mişne Tora'da bulabiliriz.  Rambam şöyle yazar: "Cemaatin başına gelen herhangi bir felakette borazanları çalma ve haykırma konusunda ‘yap' şeklinde bir emir vardır. Ve bu konu teşuva yolunun bir parçasıdır, çünkü bela gelip de herkes haykırdığı ve borazanlar çalındığı zaman, insanlar kötü hareketleri yüzünden bu felaketin başlarına geldiğini kabul edeceklerdir..." (İlhot Taanit 1:1-2).

Borazanların sesi bu belanın Tanrı'dan geldiğini ilan eder. "Düşmanın saldırısını bir toprak parçası kapmak, petrol kapmak veya para ele geçirmek amaçlı olarak düşünmeyin. Bunu evrensel hâkimiyet hevesi olarak görmeyin. Eğer düşman saldırırsa, bunun arkasında Tanrı'nın olduğunu düşünmeniz gerekir. Tanrı sizin saldırıya uğramanızı istediği, bunu hak ettiğiniz mesajını vermektedir." Felaketin doğasını hatırlatmak için borazanları çalın.

İşte bir insanın simhasında, bir bayramda veya mutlu bir olayda bizden aynı borazanları çalmamız istenir. Bunun da Tanrı'dan geldiğini anımsamalıyız. Hem felaketlerimiz, hem de kutlamalarımız Tanrı'dan gelir.

Kötü zamanlarda sıklıkla "Tanrı neden bunu bana yapıyor?" diye sorma eğilimi gösteririz. Ama iyi dönemler geldiği zaman "Şanslıyız, zekiyiz ve başarılıyız" diye düşünürüz. Tora, başımıza iyi şeyler geldiği zaman, bunda da Tanrı'nın Eli'nin olduğunu hatırlatmak için borazanları çalmamızı emretmiştir.

Şemen Atov'a göre, eğer iyi dönemlerde bunun Tanrı'dan geldiğini anımsarsak, "düşman saldırdığı zaman" borazan çalmamıza gerek kalmayacaktır, çünkü düşman saldırmayacaktır. İyi dönemlerin "bu olay Tanrı'dan geldi" (Teilim 118:23) diye düşünerek cereyan ettiğini anımsarsak, o zaman Tanrı'nın buhranlı bir olayla "bizi düzeltmesine" gerek kalmayacaktır.

AFTARA BAĞLANTISI

[The Jersey Shore Torah Bulletin / www.shemayisrael.co.il]

 

Roni Vesimhi - Zeharya 2:14-4:7

Bu peraşa Mişkan'da Menora'nın gündelik olarak yakılmasının tanımıyla başlar. Bu aftarada peygamber Zeharya'nın Menora hakkında bir vizyonu vardır. Menora'nın yanında sürekli yağ tedarik eden iki zeytin ağacı vardı. Bu da Tanrı'nın her dönemde, bazen biz bunu görmememize rağmen, bütün ihtiyaçlarımızı sağladığını simgelemekteydi.

 

DEVAR TORA

 [Rav Moşe Benveniste]

 

Soru: Sanedrin Nedir?

SANEDRİN - ŞURA

Eski Yunanlılar İsrail topraklarını işgal ettikten sonra ANŞE KENESET AGEDOLA-Büyük meclisin faaliyetleri sona erer.  Onların yerine SANEDRİN-ŞURA devresi başlar.  ŞURA yetmiş bir dini otorite tarafından meydana gelirdi. İkinci BET AMİKDAŞ'ın (kutsal mabet) yıkılışına dek, hatta biraz daha sonrasına dek, ŞURA görevine devam eder. ROMA imparatorluğu İsrael topraklarına girdikten sonra BAŞKAN Rabi Yeuda Anasi, sözlü Tora'nın unutulacağı endişesiyle kaleme almaya karar verir. Bu kitaplara MİŞNA denir. Daha sonra Roma'lıların zulmünden kaçan yahudiler, manevi TORA merkezlerini Babil'e tekrar taşıdılar. SANEDRİN-ŞURA birkaç nesil daha İsrail topraklarında görevlerine devam ettiler. ŞURA'nın başında iki büyük din otoritesi bulunurdu. BİRİNCİSİ BAŞKAN NASİ, İKİNCİSİ ise AV BET DİN-MAHKEME BAŞKANI idi. Bunlara ZUGOT-ÇİFTLER denilirdi. En büyük otorite NASİ BAŞKAN'dı. Görevleri arasında, şahitler geldiğinde ROŞ HODEŞ, ay başını ilan etmek yer alırdı.  O zamanlar takvim yoktu. Aynı zamanda, hangi yıl 12 aylık, hangi yıl 13 aylık olacağına kendisi karar verirdi. Şuranın başında bulunan çiftlerden ilki olan YOSE BEN YOEZER şöyle bir öğütte bulunur:

"Evinizi dini bilginlere açık tutun. Onları destekleyin. Verdikleri dersleri suya susamış gibi büyük bir zevkle dinleyiniz. Tevrat ve Talmud'ta dini bilginlere evini açan kişilere birçok övgü vardır. Onları barındıran evlerden BERAHA, Tanrının bereketi ve mutluluk eksik olmaz."

‘AHNASAT OREHİM-MİSAFİR PERVERLİK' Tora'nın bir emridir. Tavsiyeler arasında arkadaşlarınızı seçerken, aralarında bir din bilgini olması çok önemlidir. Çiftlerden ikincisi AV BET DİN YOSE BEN YOHANAN'ın tavsiyesi şöyledir:

"Evinizi ihtiyacı olan fakirlere açınız. Tanrı da size bolluk ve bereket versin."

TORA SEVGİSİ ve HESED, yardımlaşma, daha mutlu ve yaşanabilir bir dünya için en önemli etkenlerdir.

Tekrar görüşmek ümidi ile...

RAV MOŞE BENVENİSTE

 

MİŞNE TORA

[Rambam'ın Sözlü Tora'nın tüm konularını kapsayan devasa kanun kodeksi Mişne Tora'nın çok kısa bir özeti. Hazırlayan: Rabi Dr. Azriel Rosenfeld]

Önemli Not: Bu yazı dizisinin amacı Tora'nın tüm kanuni konuları hakkında okuyucuya bir fikir vermekten ibarettir. Okuyucu, pratik Alaha konusunda burada yazılacak - hem de çok kısa bir özet olan - kanunları bir temel olarak kullanamayacağını bilmelidir. Alaha konusundaki pratik uygulamalar için uzman bir Haham'a danışmak gerekir.

 

On Üçüncü Kitap: MİŞPATİM / KANUNLAR

76. Malve VeLove - Alacaklı ve Borçlu

Fakir bir Yahudi'ye borç para vermemiz emredilmiştir ve geri ödeme konusunda ona baskı yapmak yasaktır (Şemot 22:24; Devarim 15:7-8).

Borçlu bir insan borçlarını ödemekten kaçınmamalıdır. Pasukta söylendiği gibi, "Elinde varken, akranına ‘Git ve dön; yarın veririm' deme" (Mişle 3:28). Onun bütün malı borcunu karşılamak zorundadır; eğer borç bir senetle verilmişse, alacaklı gerekirse vade bitiminden sonra borçlunun gayrimenkulünden bile alacağını toplayabilir. Eğer iflas etmişse artık sorumluluğu kalmaz. Ancak Talmud sonrası bilgelerimiz, bunun için, borçlunun evdeki gerekli eşyalar haricinde hiçbir şeye sahip olmadığına dair yemin etmesi gerektiğine karar vermişlerdir.

BİR HAYAT DERSİ

[Adam Lieberman / "A Life Lesson" - www.aish.com]

 

Odak Noktan Özgürlüğündür

 

Çölde iken Tanrı Yahudileri "gökyüzünden Man ile" beslemiştir. Bu yiyecek sadece zahmetsiz ve bol olmakla kalmıyordu. Hahamlarımız Manın tadının, yiyen kişi hangi tadı isterse o tadı aldığını söylerler.

Tüm bunlara dayanamayan halk şikâyet etmiş ve şöyle demiştir: "Bize kim et yedirecek?! ... Mısır'da bedava yediğimiz balıkları hatırlıyoruz; salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları ve sarımsakları! Oysa şimdi canımız kurudu! Hiçbir şey yok! Gözümüz sadece Man'a [yönelik beklenti içinde]!... Tanrı'nın öfkesi fazlasıyla alevlenmişti" (Bamidbar 11:4-10).

 

Yıllar boyu süren kölelikten kurtulduktan sonra mucize üstüne mucize yaşayan ve her ihtiyacı karşılanan bir millet nasıl oluyor da hâlâ bir hiç için şikâyet edebiliyordu? Bunun cevabı Tanrı'nın bizi olağanüstü "tasarlama" şeklinde yatar.

Gündelik düşüncelerimizde - ki bunlar bizim tüm hareketlerimizin başlatıcılarıdır - Tanrı bizi büyüleyici bir şekilde programlamıştır. Zihnimiz kolayca ve doğal olarak elimizde olmayan şeylere odaklanır. Bunu tekrarlamakta fayda var: Zihnimiz kolayca ve doğal olarak elimizde olmayan şeylere odaklanacaktır. Sahip olduğumuz şeylerdeki bereketi düşünmek gerçekten çaba gerektirir.

Zihnimiz bir bahçeye benzetilebilir. Toprak ekmek istediğimiz her şeyi üretecektir. Eğer hiçbir şey ekmezseniz, hiçbir ürününüz olmayacak ve onun yerine yabani otlar yetişecektir. Tohumsuz bir toprak çorak kalacaktır ve bolca yabani ot yetişecektir.

Bu benzetme çoğu insanın neden mutsuz bir şekilde hiçbir yaşam zevki olmadan etrafta dolandığını anlamanın gerçek kapısıdır. Olumlu bir şeye odaklanmaya şuurlu bir şekilde karar vermedikçe, zihnimiz otomatikman olumsuz ve verimsiz düşüncelere kayacaktır.

Bene-Yisrael'e hayatları, özgürlükleri, her şeyleri Tanrı tarafından verilmiş ve bütün fiziksel ihtiyaçları çok az veya sıfır çaba ile sağlanmıştı. Ama Bene-Yisrael, (şimdi ellerinde mevcut olanlara odaklanma suretiyle) inanılmaz düzeyde sevineceklerine, zihinlerinin çorak kalmasına ve "doğal" olarak, sahip olmadıkları şeyler hakkında şikâyet etmesine izin verdiler.

Sahip "oldukları" şeylere odaklanmadıkları için, Tanrı hiçbir çözüm olmadığını biliyordu. Onları mutlu edebilmesinin hiçbir yolu yoktu. Ve Tanrı'nın öfkesi fazlasıyla alevlenmişti. Eğer bir insan sahip olduğu bereketi düşünmemeyi tercih ederse, onu mutlu edecek hiçbir bereket yoktur. Tanrı'nın Bene-Yisrael'e verdiği her şey onları sadece bir gün mutlu ediyor, ondan sonraki gün ise odak noktaları sevinçten, ellerinde olmayan şeylere kayıyordu. Bütün refahları ve tavırları, odak noktaları farklı yöne kayar kaymaz tamamen değişiyordu.

Sevdiğiniz biri için tüm sevdiği yiyeceklerle dolu on tabaktan oluşan bir öğün hazırlamakla geçirdiğinizi düşünün. Bu kişi yemek yerken mutlaka sizi ne kadar takdir ettiğini gösterecektir. Ama ertesi gün tatlı olarak yediği pastanın tepesinde hiç çilek olmadığını söyleyerek sizi arasa ve şikâyet etse nasıl hissederdiniz? Bu insanı mutlu etmenin bir yolu yok mudur? Bu insan için tekrar mükellef bir yemek hazırlamaya ne kadar hevesli olurdunuz? Ama eğer o kişi gerçekten sizi takdir etseydi ve bütün yaptıklarınız için size teşekkür etseydi, bunu tekrarlamak için çok hevesli olurdunuz.

Ve bu hepimiz için hayatı değiştirebilecek kadar güçlü bir derstir. Huzur ve mutluluk dolu bir hayat için her gün Tanrı'nın size bağışladığı bereketi düşünmeye zaman ayırın. Şunu aklınızdan çıkarmayın: takdir ve bilinç eksikliği mutsuzluğa giden ilk adımdır.

Size sürekli veren O'na teşekkür etmeye zaman ayırın ve o anda sahip olmadığınız şeylere odaklanmayı bırakın. Zihinsel bahçenizi sadece doğru düşüncelerle doldurun ve müteşekkir olmak için giderek ne kadar çok şeye sahip olacağınızı hayretler içinde seyredin.

 

YAHUDİ EVİNİN TEMELLERİ

[Dini Uygulama Rehberi - Rabi Nisim Behar]

 

Hol Amoed Kuralları

 

1. Bayramın ara günlerine Hol Amoed adı verilir. Bunlar, Pesah'ın ilk iki ve son iki günü arasındaki dört gündür. Aynı şekilde Sukot'un ilk iki günü ile Şemini Hag Atseret arasındaki beş gün de Hol Amoed'dir (Ladino'da "medyanos").

2. Yemek ihtiyacı konusunda yapılan tüm işler, ister kişinin kendisine isterse de başkaları için; ister Hol Amoed, isterse de Yom Tov için olsun Hol Amoed'de yapılabilir.

3. Herhangi bir iş yapılmadığı takdirde büyük bir kayıp olacaksa Hol Aomed'de çalışılabilir. Hatta kayıp olabileceğine dair sadece şüphe söz konusuysa bile o iş yapılabilir.

4. Hol Amoed'de tıraş olunmaz. Sadece hapisten çıkan bir kişiye ya da annesi veya babasını kaybedişinin otuzuncu gününü Yom Tov'da dolduracak olan bir Avel ve benzeri zor durumdaki kişilere tıraş olma izni verilmiştir.

5. Hol Amoed'de çamaşır yıkanmaz. Fakat değiştirmek üzere başka kıyafeti olmayan bir kişi, sadece ihtiyacı kadarını yıkayabilir. Hol Amoed'de Faşadura yıkanabilir.

6. Hol Amoed'de iş hesaplarını yazmak yasaktır. Fakat not almazsa unutabileceğinden ve bu yüzden maddi zarar göreceğinden endişe eden bir kişi yazı yazabilir.

 

Haftanın Sözü

["Shabbat Shalom Weekly" - Rabi Kalman Packouz]

 

Tarihini inkâr eden bir neslin ne geçmişi, ne de geleceği vardır.

-- Robert Heinlein

 

Haftanın Peraşası'nı, t  e  b  e  r  r  u  d  a     b  u  l  u  n  a  r  a  k, ölmüşlerinin ruhuna veya hasta bir yakınının şifasına ithaf etmek isteyenlerin,

 ilgililer (050 - 38 41 30) ile temasa geçmeleri rica olunur.

Peraşa kağıtları Tora ile ilgili yazılar içerdiğinden çöpe atılmamalıdır.

Lütfen Geniza'ya getiriniz.