Yalnız kalın, dikkate alınmayın, saldırıya uğrayın, şüphe edin, korkun, ama asla sessiz kalmayın!

Bertrand Russell

Boris Nadgornı, 1980ler'de Moskova'da, umut vaad eden genç bir fizikçiydi. Fakat bu yıllarda Sovyetler Birlişi Yahudi vatandağlarına büyük baskılar yapardı ve Boris de, Sovyet Akademisinin karanlık sınıflarında kaldığı sürece, gerçek potansiyeline asla ula?amayacaktı. Fakat Sovyet bürokrasisi, Boris'in ülkeyi terk etmesine izin vermiyordu.

Dünyanın bir çok yerindeki Yahudi hareketleri, Rus Yahudileri için ellerinden gelen herşeyi yapıorlardı. Boris'in durumu, 1987 yılında İngiltere'de duyuldu?u zaman, Boris, Oxford üniversitesi tarafından adeta 'evlat edinildi'. Oxford Üniversitesi'ndeki Yahudiler ve Yahudi olmayan kişiler, Boris'in durumunu dünyaya duyurmak için çok çaba sarf ettiler.

Boris'in ismi, kısa zamanda bütün Oxford Üniversitesinde duyuldu. Yapılan kampanyaların biri de Londra'daki Sovyet elçilişini telefon ya?muruna tutmaktı. Her gün, öğrenciler elçilişi arıyor ve Boris Nadgornı'nin neden göç etmesine izin verilmediğini soruyorlardı. Üniversite kampüsünün her br kö?esinde " Ben bugün elçilişi iki kez aradım, ya sen?" diyen afişler asılıdı. Yahudi olan olmayan 8000 öğrencinin tümü, bu etkili telefon açma kampanyasına katılmışlardı.

Bir politik hareketin gerektirdiği normal süreçlerin yanında, Oxfordlu öğrenciler müthi? bir plan da hazırlamı?lardı. Ö?renci birlişi, Bir Sovyet resmi görevlisini, Sovyetler Birlişinde yakın zamanda ba?a gelen Michail Gorbaçov'un ülkeye getirdiği yeni özgürlükçü ruh, glasnost hakkında bilgi vermesi için davet etti. Resmi görevli,
Londra'daki Sovyetler Birlişi kültür ate?esi Sergei Shilov'du. Shilov, öğrencilerin asıl amaçlarının, soru-cevap kısmında boris hakkında sorular sormak olduğunu anlayamamıştı.

Büyük salonda 500 'e yakın öğrenci toplantıya katıldı ve Shilov'un, Sovyet Yahudileri olan ' Refusnik'ler hakkında sorulan sorulara verdiği cevapları dinledi. Daha sonra, kendisine özellikle Boris Nadgornı hakkında sorular yöneltildi- Boris'in ülkeden çıkmasına neden izin verilmiyordu?

"Hayır" dedi Shilov, " Boris reddedilmedi, bu doğru değil. Ystediği zaman istediği yere gidebilir".
Bu noktada Oxfordlu öğrencilerden biri olan Irına Brailovskı ayaşa kalktı ve eskiden Rusya'da yaşayan bir Refusnik olduğunu, ve Boris'in bir süre önce ülkeden çıkma talebinin reddedildiğini bildiğini belirtti.

Bundan sonra, toplantı organizatörlerinin sahne arkasında dikkatlice hazırlıklarını yaptıkları büyük süpriz gerçekleşti. Toplantı yürütücüsü odaya girdi ve Boris Nadgornı ile o anda telefonla canlı bağlantı yapıldığını duyurdu. Salondaki herkes hoparlörler sayesinde Boris'i duyabilecekti.

Bütün salonda heyecanlı fısıltılar başladı. Bütün sesler, Boris'in sesi güçlü ve net bir şekilde hoparlörlerden duyuldu?u zaman son buldu.

" Evet, iki hafta önce reddedildim " dedi bozuk İngilizceiyle.

Toplantıya katılanlardan biri Shilov'a, birkaç dakika önce Boris'in Sovyetler Birlişinden ayrılmaya izni olduğunu söylediğini hatırlattı ve bunun açıklmasını istedi.
Boris, hala telefonda beklerken, bir Sovyet resmi görevlisinin, o kadar insanın önünde yalan söylemeye devam etmesi mümkün değildi. Bu dönem, Sovyetler'in, Batı'yla daha sıcak ili?kiler kurmak istediği bir zamandı ve Shilov, Oxford toplantısındaki sözlerinin, ertesi gün İngiliz gazetelerinde man?et olmasını istemiyordu.

" Do?rudan Boris'e konuşup, onun ülkeyi terk edebileceğini söyleyebilir misiniz? " dedi toplantı yürütücüsü.

Shilov'un bunu yapmaktan başka ?ansı yoktu. Planlarının sonuca ulaştığını görmekten son derece mutlu olan yüzlerce öğrencinin önünde "Gitmekte özgürsün" dedi Boris'e.

Boris Nadgornı, bu telefon konuşmasından 4 ay sonra Sovyetler Birlişinden çıkmıştı. Kendisi daha sonra Princeton Universitesinde doktorasını tamamladı. ?u anda Amerikan akademisinde kendi alanında çok önemli yerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabi Dov Peretz Elkins

( Boris'in anne-babası Eduard ve Nina Nadgornı tarafından, Sovyetler Birlişine Ekim1998 yılında yaptığım ziyarette bana aktarılmıştır. )

**

DOV PERETZ ELKYNS KYMDYR ?

Dov Peretz Elkins, dünyanın en tanınan rabilerindendir. Kitapları ve yazıları, rabiler, e?itimciler, öğretmenler ve cemaat liderleri tarafından Kuzey ve Güney Amerika'da, İsrael'de, Avrupa'da, Afrika ve Asya'da kullanılmaktadır. Yahudilik, Doğu dinleri, psikoloji alanlarını eşsiz tekniklerle birleştirmesi, interktif e?itimde ve manevi konulu programlarda, uluslar arası üne kavuşmasını sağlamıştır.