İnsanların ve dünyanın içindeki iyilişi vurgulayarak, olumluyu öne çıkartarak;
kötülük iyilik tarafından yenilir ve en sonunda yok olur.

Rabbi Menahem Shneerson

Üçüz olan oğullarım, beraberce odalarında oınuyordu. Lag BaOmer Bayramından birkaç gün önceydi. O zamanlar, üçüzler neredeyse sekiz yağlarındaydı. Lag Baomer için, tahta çubuklardan ok ve yay yapmı?lardı kendilerine. Uykuya yatmadan önce birkaç dakikalışına, bunlarla oınamaları için izin vermiştim onlara.

Çocuklardan biri kardeşine, okunu yere doğru tutarak, nasıl güvenli bir şekilde atacağını gösteriyordu. Bunu tam gösterecekken, diğeri ona çarptı ve ok o anda yaydan çıktı. Ok, odanın diğer kö?esine doğru giderken, oradaki üçüncü karde? Eli?ama, karde?lerine bakmak için yüzünü döndü...O anda ok, çocuğun gözüne çarptı....

Bu korkunç kaza üzerine panik ve deh?et içinde Eli?ama'yı hastaneye götürdük Gözünü kurtarabilmek için, onu hemen acil ameliyata aldılar. Ama ameliyat bitip de doktor bize sonucu söylemeye geldiğinde, yüzü hiç de aydınlık değildi. Haberler olumsuzdu. Eli?ama'nın sol gözü artık göremeyecekti...

Ertesi gün, Eli?ama hastane yatağında, ameliyatın yorgunlu?unu atmaya ve iyile?meye çalışırken "şimdi ben ne yapacağım?" diye sordu.
Ona ne söyleyebileceğimi ve onu nasıl rahatlatacağımı düşünüyordum ben de.

Elini avucumun içine aldım ve ona yavaşça ?öyle dedim: "Tanrı herkesi, iki gözle yarattı- Dünyayı iyi gözle görebilmek için bir tane ve dünyayı kötü gözle görebilmek için bir tane...?%imdi ise, Tanrı, sana dünyayı sadece iyi gözle görebilme ayrıcalışını tanıdı, sevgili oğlum."

Eli?ama söylediklerimi bir süre düşündü. Ve sonra bana heyecanla, "Hey! Amma ?anslıym! İyiki ok, öbür gözüme girmemiş..." dedi.

Leah Golomb

**
Leah Golomb, yirmi üç yıl önce aliya yaptı. Kendisi ?u anda mikve görevlisi ve yüzme öğretmenidir. Altı çocuk sahibidir ve Rabbi Shlomo Carlbach tarafından kurulmu? Modi'n Mo?av'ında yaşamaktadır. Kendisine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. il adresinden ulağılabilir.