Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bo Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

rav alaluf"Ahodeş aze lahem Roş Hodaşim. Rişon u lahem lehodşe aşana - bu ay sizin için ayların başıdır. Senenin aylarının ilk ayı olacaktır.

Gemara Masehet Roş Aşana 22/A'ya göre yukarıdaki pasuk uyarınca bizler yıllık takvimimizi ayın hareketlerine göre ayarlarız.

rav alaluf"Moşe ve Aaron'u geri döndürdüler ve Paro onlara gidin ve Tanrı'nıza ibadet edin dedi.

rav alaluf"Sizin içinde bulunduğunuz evlerde "kan" sizin için bir işaret olacak, kanı göreceğim ve üzerinden atlayacağım. Mısır topraklarını vuracağım zaman başınıza yok edici bir bela gelmeyecek. (Şemot 12/13)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBazı zamanlarda başkaları bizi bizden daha iyi tanır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Mısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

 

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

 

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenTanrı Moşe'ye, herkesin tüm zamanlar için Tek ve Mutlak bir Tanrı olduğunu bilmelerini sağlayacak olan mucizevî belaları gerçekleştirmek üzere Paro'nun kalbini sertleştirdiğini söyler.