Rabi Şemuel Ben Nahman
Dedikodu üç kişiyi öldürür: Dedikodu yapanı, hakkında dedikodu yapılanı ve dedikoduyu dinleyeni.
8 Nisan 5780 :: 02 Nisan 2020             

Haftanın Bilgileri


29 Mar 2020 - 04 Nis 2020

4 Nisan 5780 - 10 Nisan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:17

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:58

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:16

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:07

Haftanın Peraşası

Tsav

Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası

Moşe Peygamberimiz Yahudiler'e konuşmaya devam etti.

İşte şunları söyledi:

"Allah bana dedi ki: 'Moşe Peygamberimiz, sen Erets Yisrael'e gidemezsin! Çünkü Sen, kaya ile,

sana söylediğim şekilde konuşmak yerine,ona vurdun ve günah işlemiş oldun.'

Sihon ile Og'u öldürdükten sonra yalvardım, 'Lütfen Allahım, Erets Yisrael'e gitmeme izin ver'

Allah, 'Hayır,bunu yapamam' dedi.

Dua etmeye ve Allah'a gitmeme izin vermesi için yalvarmaya devam ettim.

Ama Allah: 'Dua etmeyi bırak! Sana yardım etmeyeceğim.' dedi."

Moşe Peygamberimiz dedi ki:

"Babalarınız Ar Sinay'da (Sinay Dağı) aseret adibrot'u (On Emir) Allah'tan duydu.

Ama sizler daha doğmamıştınız.

Onun için aseret adibrot'u benden duymanızı istiyorum."

Moşe Peygamberimiz On Emir'i tekrarladı.

Onları hatırlıyor musunuz?

Moşe Peygamberimiz Bene Yisrael'e şunu da öğretti:

"Şema Yisrael Ad...Eloe-nu Ad...Ehad... /

Dinle, Yisrael (İsrailoğulları)! Tanrı-Tek'tir!"

Bu sözcükleri her gün söyleriz.

Gözlerimizi örteriz.

Bu sayede söylediklerimizi daha iyi düşünürüz.

Bu pasuk (cümle) şu anlama gelir: "Allah Dünya'nın tek hakimi tek hükümdarıdır ve O'nu

dinleyeceğiz."

Moşe Peygamberimiz şunu öğretti:

"Bar-mitsva yapmış olan her Yahudi, her gün tefilim takmalıdır.

Bir kutuyu koluna, bir kutuyu da alnına koymalıdır."

Tefilim nedirş

Özel siyah deri kutulardır.

İçerlerinde parşömen* parçaları bulunur. Üzerilerinde Tora'nın bazı bölümleri yazılıdır.

Onları yazan adama sofer denir. Mürekkebe daldırdığı bir tüy kullanır.

Yazarken çok dikkatli olmalıdır. Ufacık bir hata bile olsa tefilim kaşer (dine uygun,kullanılabilir) değildir.

* Parşömen hayvan derisinden yapılır.

Moşe Peygamberimiz şunu öğretti:

"Bir Yahudi kapılarına mezuzot koymalıdır."

Mezuza nedirş

Bir parşömen parçasıdır. Üzerinde Tora'dan bir bölüm yazılmıştır.

Sofer onu çok dikkatle yazar. Hiçbir hata olmamalıdır.

Mezuza rulo haline getirilir, küçük bir kutunun içine konur ve kapı kenarına çivilenir.

Bize Allah'ın o evin hakimi olduğunu hatırlatır.

Bakalım VAETHANAN bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Moşe Peygamberimiz Allah'a ne için yalvardı?

2. "Şema Yisrael" sözcükleri ne anlama gelir?

3. Tefilim ve mezuzot'u kim yazar?

4. Mezuza bize neyi hatırlatırş

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


PESAH

Kendini Geliştirmenin Yolları

UYKUYU EN AZA İNDİRİN UYKUYU EN AZA İNDİRİN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir