Benjamin D''İsraeli
Eylem her zaman mutluluk getirmeyebilir; ama eylemsiz mutluluk da yoktur.
11 Heshvan 5779 :: 20 Ekim 2018             

Haftanın Bilgileri


14 Eki 2018 - 20 Eki 2018

5 Heşvan 5779 - 11 Heşvan 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:03

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:43

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:06

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:55

Haftanın Peraşası

Leh Leha

Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası

Levi kabilesinde zengin bir adam vardı. Adı Korah idi. Korah Aaron'ukıskanıyordu. Korah koen gadol (koenlerin başı) olmak istiyordu.

İsrailoğulları'na: "Bu adil değil! Neden Aaron koen gadol seçildi?" dedi.

Bazı insanlar Korah'ı dinlediler.

Moşe: "Eğer Allah'ın Aaron'u seçtiğine inanmıyorsanız, şunu deneyelim:

Sen Korah ve bütün adamların, baharat dolu ateşli tavalar getireceksiniz. Aaron da aynısını yapacak. Ama yalnızca bir adam hayatta kalacak.

O, Allah'nın istediği koen gadol'dur. Ötekiler ölecekler." dedi.

İki reşaim (kötü insan) Korah'ın tarafındaydı. İsimleri Datan ve Aviram idi. Moşe ile alay ettiler.

Moşe dua etti: "Lütfen Allah'ım, Korah, Datan ve Aviram'ı cezalandır! O zaman herkes SENİN Aaron'u koen gadol yaptığını bilecek!"

Toprak yarıldı. Derin bir çukur oluştu. Korah, ailesi ve bütün eşyaları çukurun içine düştüler. Datan, Aviram, aileleri ve bütün eşyaları da çukurun içine düştüler.

Moşe Mişkan'ın en kutsal odasına on iki tahta sopa koydu.

Her birinde bir kabile liderinin adı vardı.

Ertesi sabah... Sürpriz!

Levi kabilesi'nin sopası yaprak, çiçek ve bademlerle doluydu. O sopada Aaron'un adı vardı.

Allah neden bu nes'i (mucize) yaptı?

SADECE Aaron'un koen gadol (koenlerin başı) olmasını istediğini gösteriyordu.

Artık herkes Korah'ın hatalı olduğundan emindi.

Bundan böyle kimse şikayet etmeyecekti.

Allah: "Koanim Mişkan'da çok iş yapıyor. İsrailoğulları'nın onlara bunun için "ödeme" yapması gerekir." dedi.

"Hayvanlarının ve yiyeceklerinin bir kısmını onlara vermeliler."

Bene Yisrael'in koanim'e vermeleri gereken şeylerden bazıları şunlardı:

. HALA - hamurlarının bir parçası. (Koanim bunu yer.)

. TERUMA - tarlalarında yetişenin bir kısmı

. PİDYON ABEN için para / ilk doğan erkek bebeği geri alma

Allah: "Leviim de Mişkan'da çalışıyor. İsrailoğulları onlara da tarlalarında yetişenin bir kısmını vermelidir.

"Buna MA'ASER denir."

Bakalım KORAH bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Korah neden şikayet etti?

2. Korah, Datan, Aviram ve ailelerine ne olduğ

3. Levi kabilesi'nin sopasında hangi nes (mucize) olduğ

4. Ma'aser nedirş

 

Gelecek Bayram


HANUKA

Kendini Geliştirmenin Yolları

KORKUYU AŞMAK KORKUYU AŞMAK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir