F.Scott Fitzgerald
Karar vermeniz gereken, ne kadar değerli olduğunuz değil, nasıl değerli olabileceğinizdir.
6 Tammuz 5778 :: 19 Haziran 2018             

Haftanın Bilgileri


17 Haz 2018 - 23 Haz 2018

4 Tamuz 5778 - 10 Tamuz 5778

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:25

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

21:07

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:18

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

21:08

Haftanın Peraşası

Hukat

Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası

Levi kabilesinde zengin bir adam vardı. Adı Korah idi. Korah Aaron'ukıskanıyordu. Korah koen gadol (koenlerin başı) olmak istiyordu.

İsrailoğulları'na: "Bu adil değil! Neden Aaron koen gadol seçildi?" dedi.

Bazı insanlar Korah'ı dinlediler.

Moşe: "Eğer Allah'ın Aaron'u seçtiğine inanmıyorsanız, şunu deneyelim:

Sen Korah ve bütün adamların, baharat dolu ateşli tavalar getireceksiniz. Aaron da aynısını yapacak. Ama yalnızca bir adam hayatta kalacak.

O, Allah'nın istediği koen gadol'dur. Ötekiler ölecekler." dedi.

İki reşaim (kötü insan) Korah'ın tarafındaydı. İsimleri Datan ve Aviram idi. Moşe ile alay ettiler.

Moşe dua etti: "Lütfen Allah'ım, Korah, Datan ve Aviram'ı cezalandır! O zaman herkes SENİN Aaron'u koen gadol yaptığını bilecek!"

Toprak yarıldı. Derin bir çukur oluştu. Korah, ailesi ve bütün eşyaları çukurun içine düştüler. Datan, Aviram, aileleri ve bütün eşyaları da çukurun içine düştüler.

Moşe Mişkan'ın en kutsal odasına on iki tahta sopa koydu.

Her birinde bir kabile liderinin adı vardı.

Ertesi sabah... Sürpriz!

Levi kabilesi'nin sopası yaprak, çiçek ve bademlerle doluydu. O sopada Aaron'un adı vardı.

Allah neden bu nes'i (mucize) yaptı?

SADECE Aaron'un koen gadol (koenlerin başı) olmasını istediğini gösteriyordu.

Artık herkes Korah'ın hatalı olduğundan emindi.

Bundan böyle kimse şikayet etmeyecekti.

Allah: "Koanim Mişkan'da çok iş yapıyor. İsrailoğulları'nın onlara bunun için "ödeme" yapması gerekir." dedi.

"Hayvanlarının ve yiyeceklerinin bir kısmını onlara vermeliler."

Bene Yisrael'in koanim'e vermeleri gereken şeylerden bazıları şunlardı:

. HALA - hamurlarının bir parçası. (Koanim bunu yer.)

. TERUMA - tarlalarında yetişenin bir kısmı

. PİDYON ABEN için para / ilk doğan erkek bebeği geri alma

Allah: "Leviim de Mişkan'da çalışıyor. İsrailoğulları onlara da tarlalarında yetişenin bir kısmını vermelidir.

"Buna MA'ASER denir."

Bakalım KORAH bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Korah neden şikayet etti?

2. Korah, Datan, Aviram ve ailelerine ne olduğ

3. Levi kabilesi'nin sopasında hangi nes (mucize) olduğ

4. Ma'aser nedirş

 

Kendini Geliştirmenin Yolları

DOĞRU KARİZMA VE DİKKAT ÇEKİCİLİK DOĞRU KARİZMA VE DİKKAT ÇEKİCİLİK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir