Breslev'li Rabi Nahman
Şunu aklınızda tutun ki, duanın özü, kabul edileceğine dair inançtır.
9 Tevet 5779 :: 17 Aralık 2018             

Haftanın Bilgileri


16 Ara 2018 - 22 Ara 2018

8 Tevet 5779 - 14 Tevet 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:23

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:04

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:33

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:24

Haftanın Peraşası

Vayhi

Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası

Bildiğiniz gibi bir Koen Bet Amikdaş'ta çalışır.

Koen çok kutsaldır.

 

Bu nedenle özel kuralları vardır.

Bir ölüye dokunamaz.

Hatta bir ölünün bulunduğu evde bulunmamalıdır.

Bu onu tame yapar. (Manevi olarak kirli durumuna sokar.)

Boşanmış bir kadınla evlenemezler.

Korban olarak kullanılacak bir hayvanın mükemmel olması gerekir.

Kusursuz bir hayvan korban için uygundur.

Tora öğrenen çocuklar her zaman güzel davranışlarda bulunmalıdırlar.

Bu bir kiduş Haşem'dir. (Allah'ın ismini yüceltmek çok önemlidir)

İnsanlar: "Bakın Tora öğrenen çocuklar ne kadar iyi davranıyorlar!

Terbiyesiz değiller.

Tora'ya uymak iyidir!" diyeceklerdir.

Tora öğrenen çocuklar terbiyesiz veya yaramaz olurlarsa insanlar: "Tora'nın onlara öğrettiği buysa, hiç öğrenmesinler daha iyi!" derler.

Bu bir hilul Haşem'dir. (Allah'ın ismini alçaltmak utanç verici bir durumdur)

Yamim tovim'i (Yahudi bayramları) öğrenelim:

PESAH: Pesah bize yetsiat Mitsrayim'i (Allah'ın bizi Mitsrayim'den çıkardığını) hatırlatır.

Pesah'ın ilk iki gecesi (Eretz Yisrael dışında) matsa yemek bir mitsva'dır.

Sekiz gün boyunca hamets yemeyiz. (örneğin ekmek veya hamurlu ürünler)

Pesah'ın ilk iki ve son iki günü melaha (yasaklanmış iş) yapmayız.

Mutlu olmak bir mitsva'dır. (Bu mitsva'yı sevdiniz mi?)

Hol hamoed'de (Pesah'ın ortasındaki günler) biraz daha fazla Tora öğrenmeye çalışırız.

Pesah'ın ikinci günü mizbeah'ta undan yapılmış özel bir korban yakılırdı.

O korban şöyle hazırlanırdı:

Tarlada arpa başakları kesilirdi. Bunlar öğütülüp un yapılırdı.

Un, yağla karıştırılarak hamur haline getirilirdi.

Hamurun bir kısmı mizbeah'ta yakılırdı.

Geriye kalanı koanim tarafından yenirdi.

Buna korban omer denirdi.

Allah : "Pesah ile Şavuot arasındaki günleri ve haftaları saymak bir mitsva'dır" demiştir.

Bu mitsva'ya sefirat aomer denir. (Böylece Mabet'e getirilen omer mitsvasını hatırlarız.)

Pesah'tan (ikinci gününden itibaren) Şavuot'a kadar 49 gün, yani yedi hafta boyunca sayarız.

Bu günleri sayarak, Tora'nın verildiği Şavuot'u bekleriz.

Allah ŞAVUOT'ta Bene Yisrael'e Ar Sinay'da aseret adibrot'u (On Emir) verdi. Şavuot'ta;

*Özel yom tov yemekleri yeriz.

*Yom tov şerefine en güzel giysilerimizi giyeriz.

*Ayrıca mutlu olmak bir mitsva'dır.

Şavuot'ta bal ve sütten yapılmış yiyecekleri yeme geleneği vardır.

Bu bize Tora'nın süt ve bal gibi nefis ve tatlı olduğunu hatırlatır.

ROŞ AŞANA yeni yılın başlangıcıdır. İki gün boyunca sürer.

Şofar'ın sesini duyarız.

Şofar bize şunu hatırlatır: "Allah bizin kralımızdır! Onu dinlemeliyiz. Teşuva yapalım (daha iyi bir insan olmak için çalışalım)!"

Roş Aşana'da Allah gelecek yılda her kişinin başına neyin geleceğine karar verir.

Allah'tan hepimize iyi bir yıl vermesini isteriz.

Roş Aşana'dan sonra YOM KİPUR gelir.

Yom Kipur'un ne olduğunu hatırlıyor musunuz?

(Hatırlamıyorsanız peraşa Ahare Mot'a bakın.)

SUKOT'ta sukalarda ( taşınabilir çardaklarda) otururuz.

Suka bize Allah'ın, atalarımız çölde iken onlara nasıl baktığını hatırlatır.

Onları bulutlardan bir dam, duvarlar ve bir zeminle korumuştu.

Sukot'ta arba minim (dört çeşit bitki) toplarız:

Bir etrog, bir lulav, adasim ve aravot.

Sukot'ta mutlu olmak özel bir mitsva'dır.

Bakalım EMOR bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Korban omer nedir?

2. Tora ne zaman verilmişti?

3. Hangi bayram yeni yılın başlangıcıdır?

4. Arba minim'i (Sukot'ta topladığımız dört çeşit bitki) sayın.

 

Günün Öğretisi

İki Kağıt Parçası İki Kağıt Parçası

Kendini Geliştirmenin Yolları

SORUMLU KARARLAR SORUMLU KARARLAR

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir