Breslov'lu Rabi Nahman
Her yeni başlangıç, yeni bir kapının açılmasını gerektirir.
19 Elul 5779 :: 19 Eylül 2019             

Haftanın Bilgileri


15 Eyl 2019 - 21 Eyl 2019

15 İlul 5779 - 21 İlul 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:51

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:30

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:50

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:39

Haftanın Peraşası

Ki Tavo

Haftanın Peraşası Bülteni 5771 Yazdır

Lütfen Peraşa Kağıtlarını Dua Sırasında Okumayınız

               Bu Hafta İçin Saatler              

27 Veadar

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5771

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

6:23

7:36

-----

Yeruşalayim

6:28

7:41

Tel Aviv

6:38

7:38

   2 Nisan

Tel Aviv

6:43

7:43

İstanbul

7:16

7:56

2011

İstanbul

7:24

8:04

T A Z R İ A

 Hatırlatmalar:

 

ü  Şabat Ahodeş

ü  5 Nisan Salı. Roş Hodeş Nisan

ü  16 Nisan Şabat: Şabat Agadol

 

 

Bu HP  .....'nin aziz ruhuna ithaf edilmiştir.

 

 

Peraşa Özeti (Vayikra 12:1-13:58)

[www.chabad.org]

 

Tazria peraşası "Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir. Doğum yapan bir kadının, Mikve'ye (belirli niteliklere sahip su havuzu) dalma ve Bet-Amikdaş'a korban getirme gibi hareketleri kapsayan bir arınma sürecine girmesi gerekir. [Sağlık durumu imkân veren] Bütün erkek bebekler hayatın sekizinci gününde sünnet edilmelidir.

Tsaarat (cüzam benzeri belirtilere sahip, manevi kaynaklı bir rahatsızlık), giysileri de etkileyen doğaüstü bir hastalıktır. Eğer bir kişinin derisinde beyaz ya da pembe [giysilerde pembe ya da yeşilimsi] lekeler ortaya çıkarsa, bir Koen'e başvurulur. Bu Koen, etkilenen bölümün yedi günlük karantina süresinden sonraki büyüklüğü gibi çeşitli belirtileri inceleyerek onun Tame (manevi açıdan saf olmayan) veya Taor (saf) ilan eder. Tsaraat bulaşmış bir kişi iyileşene kadar kampın (ya da şehrin) dışında tek başına ikamet etmelidir. Hastalık bulaşan bölümü kesilip atılmış olan bir giyside tekrar hastalık ortaya çıkarsa, bütün giysi yakılmalıdır.

Bu hafta ayrıca, Bene-Yisrael'e verilen ilk emir olan Roş Hodeş mitsvasının yer aldığı Peraşat Ahodeş (Şemot 12:1-20) okunur. Bunun sebebi, burada ilk ay olarak Nisan'ın belirlenmesidir. Zira Nisan ayı bu hafta başlamaktadır.

DEVAR TORA

[Rabi Yisahar Frand - www.torah.org]

 

Tora Sadakati Ödüllendirir

 

Bir kadın doğum yaptıktan sonra arınma dönemini tamamladığı zaman Ola-korbanı olarak bir yaşında bir kuzu ve Hatat-korbanı olarak da yavru bir güvercin veya bir kumru getirir. Baal Aturim Tora'da kuşla bir korban getirme seçeneğinden söz edildiği zaman, kumrunun (tor) her zaman yavru güvercinden (ben yona) önce geldiğini belirtir.  Tek istisna burasıdır ve Tora seçenekleri sunarken önce yavru güvercin, sonra kumru demektedir.

Baal Aturim'e göre bu ifade böyle bir durumda "kumru" yerine "yavru güvercinin" tercih edilmesi gerektiği mesajını vermektedir. Bunun belli bir nedeni olmalıdır. Nedir bu neden?

Baal Aturim mükemmel bir bakış açısı sunar. Kuş korbanlarından bahsedilirken buradaki tek istisna kuşların sıralaması değildir; aynı zamanda adet açısından da istisnai bir durum vardır. Kuşlarla getirilen diğer tüm korbanlarda, korban olarak tek değil, iki kuş birden getirilir. Doğum sonrası getirilen kuş korbanlarında ise sadece tek bir kuş getirilir. Sıralamada yavru güvercinlere öncelik verilmesinin nedeni ile bu bire bir bağlantılıdır.

Kumrular (torim) her zaman çift olarak yaşarlar. Ömürlerini ilk çiftleştikleri eşleriyle sonuna kadar birlikte geçirirler ve kendilerine başka bir eş aramazlar. Çiftten biri ölürse, diğeri de ömrünü yalnız olarak tamamlar. İşte bu nedenle, eğer doğum yapmış olan kadın, getirmesi gereken tek korbanı kumru cinsinden seçerse, bu sıkı birlikteliği bozacak, korban olarak getirdiği kumrunun eşini ömür boyu yalnızlığa mahkûm edecektir. Bu nedenle, tek bir kuşun kullanıldığı bu örnekte tercih önceliği yavru güvercin yönünde kullanılmalıdır.

Rav Simha Zissel şu gözlemde bulunmaktadır: Tora kuşlara gereksiz acı vermek istemeyecek kadar duyarlı olduğuna göre, insanların gereksiz yere acı çekmesine neden olunduğunda Tanrı'nın nasıl hissettiğini bir düşünün! Bunun yanı sıra, buradan Tora'nın sadakat ve bağlılığa ne kadar büyük değer verdiğini, takdir ettiğini ve ödüllendirdiğini öğrenmekteyiz. Beaaloteha peraşasında Tanrı, Moşe hakkında eleştirel sözler sarf ettikleri için Aaron ve Miryam'ı cezalandırmak istediği zaman, Moşe'yi "Behol Beti Neeman U"; yani "Bütün evimde en sadık olanı odur" sözleriyle tanımlamıştır.  Başka bir deyişle Moşe "en dürüst" veya "en zeki" kişi olarak değil, "en sadık" kişi olarak övülmüştür. Neemanut (bağlılık) Tanrı'nın bir insana karşı bulunabileceği en büyük iltifattır. Sadakat güvenilir ve bağlı olmak demektir. Bu gittikçe insanların takdir ettiği bir erdem olmaktan çıkıyor olabilir; ama Tora bu niteliği çok takdir eder.

AFTARA BAĞLANTISI

[The Jersey Shore Torah Bulletin / www.shemayisrael.co.il]

 

[Veiş Ba - Melahim II 4:42 - 5:19]

Tazria peraşasının yalnız (yani Metsora ile birlikte olmaksızın) okunduğu yıllarda, normal şartlarda aftara olarak, peygamber Elişa'nın, Aram ordu kumandanı Naaman'ı tsaraat rahatsızlığından arındırarak Tanrı'nın İsmi'ni kutsal kılışını okuruz. Peraşa ile aftara arasında, benzer konuların çakışmasının ötesinde bir ortaklık söz konusudur. Tsaraat bencil ve anti-sosyal davranış için verilen Tanrısal bir cezadır. Tanah'ta, bu aftaranın başındaki birkaç pasuktakine benzeyen ve Elişa'nın acı çekenlere sağlık vermesini, yardıma muhtaç ve ezilmekte olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasına dair birkaç anlatı yer alır. Bu bakımdan, Elişa, bencilliği nedeniyle yakalandığı tsaraat rahatsızlığının zorladığı tecridi hak eden kişilere antitez oluşturur. Dolayısıyla aftara rahatsızlığın iyileşmesine dair mucizenin değil, Tanrı'nın aç kullarının ihtiyaç duyduğu besini sağlama şeklindeki daha anlamlı mucizenin anlatımıyla başlamaktadır. Bu, Naaman'ın iyileştirilmesi için de iyi bir giriştir. Elişa, mucizevi yetenekleri için para ya da şeref peşinde olmadığını yanılmaya meydan vermeyecek bir şekilde açıklamıştır. Tek amacı, Tanrı'nın İsmi'ni onurlandırmaktır.

                                             

Bu hafta Ahodeş Peraşası olarak özel bir maftir okunduğu için, aftara da farklıdır (Barişon - Yehezkel 45:18 - 46:15). Bu aftara Nisan ayının ilk gününde korban olarak bir boğa getirilmesi yönündeki talimatla başlamaktadır. Bu da, tıpkı Ahodeş peraşası gibi, Roş Hodeş Nisan'dan önceki Şabat gününe rastlayan bu günün temasına uygundur.

DEVAR TORA

[Rabi Zelig Pliskin / "Love Your Neighbor"]

 

Tora şöyle demektedir:

"Tanrı, Moşe'ye ve Aaron'a konuşarak [şöyle] dedi: Vücudunun derisinde seet, sapahat ya da baeret beliren ve vücudunun derisinde bir tsaraat lekesi olan kişi, Koen Aaron'a ya da onun Koen oğullarından birine getirilmelidir" (Vayikra 13:1-2).

Bu farklı tsaraat lekelerinin önemi ve anlamı nedir?

Hatam Sofer'e göre, farklı tsaraat türleri insanların başkaları hakkında Laşon Ara konuşurken onları buna iten nedenlere açıklık getirir.

1)      Seet (kabartı): Kişi Laşon Ara günahını, kendi konumunu yükseltmek için işleyebilir.

2)      Sapahat (kabuk): Kişi birbirleri hakkında kötü konuşan bir grupla bir olabilir (sipuah). Normal şartlarda laşon ara konuşan biri olmamasına rağmen sırf topluma uymak ve sosyalleşmek için bunu yapabilir.

3)      Baheret (parlak bir leke): kişi bir başkasına karşı kötü bir şey yapmış olabilir ve kendini temize çıkarmak için o kişi hakkında kötü konuşur. Davranışının nedenini açıklığa kavuşturur (bair).

 

Laşon Ara konuşan bir kişi, bunu yapmasının ardında hangi neden olduğunu değerlendirmeye tabi tuttuğu takdirde, kendini düzeltmeye çalışabilir ve teşuva yapma olanağına sahip olur.

 

Hafets Hayim'e  (Rabi Yisrael Meir Kagan) göre, bir metsoranın (tsaraat hastalığına yakalanmış kişi) taşıdığı tumanın (manevi kirlilik) ciddiyetinden, laşon aranın ciddiyeti hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Kişinin tamamen kampın dışında veya başka insanların yaşadığı şehrin dışında izole bir şekilde yaşamasını gerektiren tek tuma şekli budur.

Eğer kişi başkaları hakkında olumsuz konuşmamaya dikkat ederse, bir daha hiç fısıldaması gerekmeyebilir!

MİŞNE TORA

[Rambam'ın Sözlü Tora'nın tüm konularını kapsayan devasa kanun kodeksi Mişne Tora'nın çok kısa bir özeti. Hazırlayan: Rabi Dr. Azriel Rosenfeld]

Önemli Not: Bu yazı dizisinin amacı Tora'nın tüm kanuni konuları hakkında okuyucuya bir fikir vermekten ibarettir. Okuyucu, pratik Alaha konusunda burada yazılacak - hem de çok kısa bir özet olan - kanunları bir temel olarak kullanamayacağını bilmelidir. Alaha konusundaki pratik uygulamalar için uzman bir Haham'a danışmak gerekir.

 

On Birinci Kitap: NEZİKİN / ZARARLAR (Devam)

68. Rotseah Uşmirat Anefeş - Katil; ve Canı Koruma Yükümlülüğü (Devam)

 

Hayatı tehlikeye atan her türlü tehlike kaynağını yok etmemiz emredilmiştir. Örneğin, bir çatının etrafına korkuluk yapmak gerekir ve bunu yapmaktan kaçınmak yasaktır (Devarim 22:8). Hayatı tehlikeye atma olasılığına sahip her türlü eylemden kaçınmak gerekir. Bunun bir türevi olarak, bir başkasını kötü yola veya günaha sevk etmek ve onun suç işlemesine neden olmak yasaktır (Vayikra 19:14).

Eğer bir insan zor durumda ise ona yardım etmemiz emredilmiştir. Örneğin, bir insanın hayvanı ağır bir yükün altında eziliyorsa, yükünü boşaltmakta ve gerektiği zaman yüklemekte ona yardım etmemiz emredilmiş ve bunu göz ardı etmemiz yasaklanmıştır (Şemot 23:5 ve Devarim 22:4).

BİR HAYAT DERSİ

[Adam Lieberman / "A Life Lesson" - www.aish.com]

 

Milyarder Hayırsever

 

Tanrı bir kadının doğum yaptıktan sonra arınma sürecini tamamlaması için getirmesi gereken özel korbanlardan bahseder:

"...arınma günleri dolduğunda, [anne] Buluşma Çadırı'nın girişi civarına - [oradaki görevli bir] Koen'e - Ola-korbanı olarak ilk yılında bir kuzu, Hatat-korbanı olarak da bir güvercin yavrusu ya da bir kumru getirir... Eğer [kadının maddi] gücü kuzu için yeterli değilse, biri [kuzunun yerine] Ola-korbanı, diğeri de [tek kuşun yerine] Hatat-korbanı olacak şekilde, iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirir..." (Vayikra 12:6-8).

Görüldüğü üzere, eğer kadının maddi durumu elvermiyorsa, kuzunun yerine bir kuş getirme olanağı vardır. Her iki durumda da kadın, aynı manevi arınmayı elde edecektir ve arada hiçbir fark yoktur. Tora burada önemli bir ders verir. Kişinin yaşamını kendi kuvvet ve yeteneklerine uygun bir şekilde sürmesi, yükümlülüklerini de bu yönde yerine getirmesi gerekir. Ve bunu yaptığı zaman, Tanrı'nın gözünde, daha yüksek standartlarla aynı düzeyde olacaktır.

Kişinin günahları için manevi bağışlanma sağlayacak tek merci Tanrı olduğuna göre, O aynı zamanda kişiyi neyin "arındıracağını" tespit eden bir sistem de kurmuştur. Bir kadın maddi durumuna uygun bir hayvan getirdiği zaman arınma işlemi eksiksiz bir şekilde gerçekleşir. Ama eğer muktedir olduğundan daha azını sunarsa, arınma gerçekleşmez. Aynı şey kişi bir hayırseverlik yaptığı zaman da söylenebilir.

Örneğin, kişi çok zenginse ve hayır kurumlarına milyonlarca dolar bağışlarsa bu tabii ki mükemmel bir davranıştır. Bu kişiyi o kadar zengin olmayan ve sadece yüz dolar bağışlayabilen bir insanla karşılaştıralım. Kadının koyun veya kuş getirmesine bakılmaksızın nasıl manevi arınması gerçekleşiyorsa, kendi parasal durumuna göre bağış yapan kişi de aynı manevi ödülü alır. Her insan kendi imkânlarına göre vermeye çalışmalıdır.

"Daha fazla" kavramının çok önemli göründüğü bir devirde yaşıyoruz. Ama iyilik yapmaya gelince, bu asla miktara değil, yalnızca imkânlara bağlıdır ve buna göre değerlendirilir.

İçinde bulunduğunuz koşullar bazen sizin istediğiniz şekilde bağış yapmanızı engelleyebilir ve bu gerçeğe "takılı" kalırsınız. Eğer bunu yaparsanız, olayın anlamını kavramamış olursunuz. Bizler isteğimize göre değil, imkânlarımıza göre vermeliyiz. Dürüst bir şekilde imkânlarınıza göre bağış yaptığınız zaman "manevi ödülünüz" imkânlarına göre veren bütün diğer insanlarla eşittir.

O halde istediğiniz şekilde bağış yapamadığınızda hayal kırıklığına uğradığınız zaman, Tanrı'nın sadece imkânlarınıza göre vermenizi beklediğini bilerek rahatlayın. Bu gerçeği kabul ettiğiniz zaman hep bir milyon dolar veriyormuş gibi verirsiniz.

YAHUDİ EVİNİN TEMELLERİ

[Dini Uygulama Rehberi - Rabi Nisim Behar]

 

Ahnasat Orehim

Misafirperverlik

 

1. Eve misafir kabul etme mitsvası, Tanrı'yı karşılamaktan bile daha büyüktür.

2. Başında misafir bulunan masa, günahların affedilmesini sağlayan korbanların yapıldığı Mizbeah'a benzer.

3. Eve gelen misafirler şu şekilde ağırlanmalıdır: (a) Ev sahibi, misafiri mutlu bir yüz ifadesiyle karşılamalıdır; (b) Yeme-içme için harcanan para için hiçbir üzüntü duymamalıdır; (c) Kendisine geldiği için misafire özellikle teşekkür etmelidir; (d) Kendisi Avraam Avinu'dan daha üst düzeydeki bir insan olsa bile, misafirlerle bizzat ilgilenip onlara şahsen servis yapmalıdır.

4. Evde misafir varken, bir şey yediği sırada onun yüzüne bakılmaz; zira utanabilir ve doyuncaya kadar yemek yemekten çekinebilir.

5. Yemeye oturacağın vakit, fakirlerin girebilmeleri için evinin kapılarını aç.

6. Masanın etrafında fakirler olduğu zaman sevinçli ol ki, hem bu dünyada hem de gelecek dünyada hayatın uzasın.

7. Amotsi berahasını Baal Abayit (ev sahibi) söylemelidir. Ancak Birkat Amazon'u misafir okur ve berahanın içinde ev sahibinin esenliği için Tanrı'ya dua eder.

8. Masasında Tsadik bir insanı doyuran kişi, Moşe'nin Torası'nı yerine getirmiş sayılır.

9. Eğer şehirde, evde gelip yardım istemektense aç kalmayı tercih edecek derecede durumlarından utanan kişiler varsa, kişi, Tanrı'nın bahşettiği şeyleri onlara ulaştırmanın yolunu bulmaya gayret etmeli; ancak bu konuda da çok dikkatli davranmalıdır.

 

Haftanın Sözü

["Shabbat Shalom Weekly" - Rabi Kalman Packouz]

 

Çocuklarınıza iki şeyi verin: Kökler ve Kanatlar

 

Haftanın Peraşası'nı, t  e  b  e  r  r  u  d  a     b  u  l  u  n  a  r  a  k, ölmüşlerinin ruhuna veya hasta bir yakınının şifasına ithaf etmek isteyenlerin,

 ilgililer (050 - 38 41 30) ile temasa geçmeleri rica olunur.

Peraşa kağıtları Tora ile ilgili yazılar içerdiğinden çöpe atılmamalıdır.

Lütfen Geniza'ya getiriniz.

 

 

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


Günün Öğretisi

Kendini sevmek üzerine Kendini sevmek üzerine

Kendini Geliştirmenin Yolları

YAŞAMA HAYRAN OLUN YAŞAMA HAYRAN OLUN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir