Benjamin D''İsraeli
Eylem her zaman mutluluk getirmeyebilir; ama eylemsiz mutluluk da yoktur.
8 Nisan 5778 :: 24 Mart 2018             

Haftanın Bilgileri


18 Mar 2018 - 24 Mar 2018

2 Nisan 5778 - 8 Nisan 5778

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:05

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:47

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:05

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:56

Haftanın Peraşası

Tsav

Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası 8- ÇEKİRGELER
Allah bu kez Mısır ülkesine birçok çekirgeler gönderdi.

Çekirgeler tüm çimenleri, meyveleri ve sebzeleri yediler.

Kısa zamanda yiyecek hiçbir şey kalmamıştı!

Fıravun Moşe'ye: "Allah'a çekirgeleri geri almasını söyle,lütfen !" dedi.

Allah çekirgeleri geri aldı.

Ama Fıravun İsrailoğulları'nın gitmelerine yine izin vermedi.

9- KARANLIK

Allah birdenbire Mitsrayim ülkesini kapkaranlık yaptı.

Mitsriyim (Mısırlılar) üç gün boyunca hiçbir şey göremedi.

Sonraki üç gün boyunca da kıpırdayamadılar.

Oldukları yerde kalmak zorundaydılar.

Sadece Bene Yisrael'in ışığı vardı.

Moşe ve Aaron her İsrailoğlu ailesine şöyle dedi:

"Bir kuzu ya da keçi alın. Bu, Pesah korban'ı (kurban) olacak.

Pesah gecesi matsa ve maror'la (acı bir sebze) birlikte yiyin.

Gece yarısı Allah her Mitsri ailesinin en büyük çocuğunu öldürecek.

Bundan sonra Fıravun Mitsrayim ülkesinden gitmenize izin verecek."

10. İLK DOĞANIN ÖLDÜRÜLMESİ

Pesah gece yarısı, her Mısırlı ailenin ilk doğan çocuğu öldü.

Ama Bene Yisrael'den hiçbir çocuk ölmedi.

Fıravun koşup Moşe ve Aaron'u buldu.

"Ülkemden gidin çabuk'" diye bağırdı. "Korkarım hepimiz öleceğiz!"

Mitsriyim, Bene Yisrael'e bir sürü altın, gümüş ve giyecek verdi.

Bene Yisrael sonunda özgürdü.

Ertesi gün hepsi Mitsrayim'den ayrıldılar.

Moşe onların lideriydi.

Erev rav da Bene Yisrael'le birlikte Mitsrayim'den ayrıldı.

Erev rav kimlerdi?

"Biz de İsrailoğulları'na katılmak istiyoruz!" diyen Mitsriyim'di.

"BizAllah'ı dinleyeceğiz. Bene Yisrael'le birlikte Mitsrayim'den ayrılacağız." dediler.

Moşe, İsrailoğulları'na yeni bir mitsva öğretti.

Bene İsrael'in her ailesinin ilk doğan ve erkek olan çocuğu kutsaldır.

O çocuk Allah'a aittir.

Babası çocuğu geri alabilmek için bir koen'e, beş gümüş kaşık değerinde para vermelidir.

Bu şekilde baba çocuğunu geri alır.

Bir behor'u (ilk doğan ve erkek olan) "geri satın alma" mitsva'sına pidıon aben denir.

Bu mitsva'yı yaptığında baba çok mutlu olur.

Ailesini ve arkadaşlarını pidıon aben'e davet eder.

Bakalım BO bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Son üç ceza hangileriydi?

2. Korban Pesah nedir?

3. Erev rav kimlerdi?

4. Kim pidıon aben yapar?

 

Gelecek Bayram


PESAH

Kendini Geliştirmenin Yolları

KORKUYU AŞMAK KORKUYU AŞMAK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir