İlel - Pirke Avot
Komşunun yerinde olana kadar onu yargılama.
14 Tishri 5779 :: 23 Eylül 2018             
Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası

Moşe ile Aaron bir kez daha Fıravun'un sarayına gittiler.

Fıravun'a: "İsrailoğulları'nı bırakın gitsinler!" dediler.

 

Fıravun: "Allah'ın kim olduğunu bilmiyorum. Onu dinlemeyeceğim." dedi.

Bunun üzerine Aaron sopasını aldı ve yere fırlattı:

"Bak" dedi. "Sopam yılana dönüştü!"

Fıravun: "Bu bir şey değil ki! Bunu sihirbazlarım da yapar!" diye cevap verdi.

1-KAN

Moşe Fıravun'a: "Eğer Allah'ı dinlemezsen,Mısır'ın suyunu kana dönüştürecek!" dedi.

Fıravun: "Kimin umurunda?" dedi ve fikrini değiştirmedi.

O zaman kan cezası geldi. Mitsrayim ülkesindeki bütün sular kan oldu.

İnsanlar kanla yıkandılar, kan içtiler.

Çok iğrençti!

Sadece Bene Yisrael'in suyu vardı.

Bir İsrailoğlu ile bir Mısırlı aynı bardaktan içtiğinde,

İsrailoğlu su içiyordu, Mısırlı ise kan!

Yine de Fıravun dinlemedi.

2- KURBAĞALAR

Allah: "Fıravun dinlemezse Mitsrayim ülkesi kurbağa dolacak!"

Kurbağalar Fıravun'un sarayına geldiler.

Mitsriyim'in (Mısırlılar) üzerine sıçradılar.

Yataklarına zıpladılar, sıcak fırınların içlerine daldılar.

Korkunçtu!

Bene Yisrael'in üzerine ise bir kurbağa bile atlamadı.

Yine de Fıravun İsrailoğulları'nın Mitsrayim'den gitmelerine izin vermedi.

3- BİTLER

Üçüncü ceza bitlerdi.

Mitsriyim'in ve hayvanların üzeri bit doldu.

Herkes öyle kaşınıyordu ki !

Fıravun sihirbazlarını çağırdı:

"Bakalım sizler de bit yapabilir misiniz?" diye sordu.

Sihirbazlar: "Bizler bit yapamayız. Bunu sadece Allah yapabilir." diye cevap verdiler.

Fıravun: "Umurumda değil" diyerek, İsrailoğulları'nın gitmelerine yine izin vermedi.

4- VAHŞİ HAYVANLAR

Her türden vahşi hayvan Mitsrayim ülkesine geldi:

Aslanlar, kaplanlar, ayılar, kurtlar...

Mitsriyim'in evlerinin içlerine bile girdiler.

Mitsriyim çok korkuyordu !

Ama hiçbir vahşi hayvan Bene Yisrael'in evlerine girmedi.

Fıravun bu kez Moşe'ye şöyle dedi:

"Moşe, Allah'tan vahşi hayvanları geri çekmesini iste!

O zaman İsrailoğulları'nın gitmelerine izin vereceğim!"

Ama Fıravun sözünü tutmadı.

5- HAYVANLARIN ÖLÜMÜ

Beşinci ceza hayvanların ölmeleriydi.

Atlar öldü; eşekler öldü; inekler öldü; koyunlar öldü...

Sadece Bene Yisrael'e (İsrailoğulları) ait olan hayvanlar ölmedi.

Yine de Fıravun: "İsrailoğulları'nın gitmelerine izin vermeyeceğim!" dedi.

6- ÇIBANLAR

Bir sonraki ceza çıbanlardı.

Her Mitsri'nin (Mısırlı) vücudunu acı veren çıbanlar kapladı.

Fıravun'un vücudu da çıban doluydu.

7- DOLU

Gök şiddetle gürledi!

Gökten kocaman dolu parçaları yağdı.

Dolu parçaları buz ve ateşten yapılmıştı.

Dolu, dışarıda olan Mitsriyim'i ve hayvanları öldürdü.

Bene Yisrael'in üzerine bir dolu parçası bile düşmedi.

Fıravun: "Doluyu durdur! O zaman gerçekten Bene Yisrael'in gitmesine izin vereceğim!" sözünü verdi.

Dolu durdu ama Fıravun sözünden döndü.

Bakalım VAERA bölümünü öğrenmiş misiniz ?

SORULAR

1. Bu peraşadaki tüm cezaları sayabilir misiniz?

2. Ceza sırasında Bene Yisrael'e ne olduğ

3. Fıravun'un her seferinde yanlış yaptığı neydi?

 

Gelecek Bayram


Günün Öğretisi

Faiz Talep Etmeyin Faiz Talep Etmeyin

Kendini Geliştirmenin Yolları

YAPMAK İÇİN ÖĞRENİN YAPMAK İÇİN ÖĞRENİN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir