Her nesil bir öncekinden daha aydın ve bir sonrakinden daha bilge olduğunu düşünür.
8 Sivan 5780 :: 31 Mayıs 2020             

Haftanın Bilgileri


31 May 2020 - 06 Haz 2020

8 Sivan 5780 - 14 Sivan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:17

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:58

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:11

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

21:02

Haftanın Peraşası

Naso

Çocuk Peraşası Yazdır
Çocuk Peraşası

Yaakov artık yaşlı ve hastaydı. Yosef iki oğlunu Yaakov'a götürdü:

"Lütfen onları kutsa." dedi. Yaakov ellerini torunlarının başlarının üzerine koydu.

Sağ elini Efrayim'in başının üzerine koydu.

Sol elini Menaşe'nin başının üzerine koydu.

Yosef: "Baba, sağ elini Menaşe'nın başının üzerine koy. O daha büyük!" dedi.

"Hayır" dedi Yaakov. "Efrayim daha önemli olacak!"

Yaakov Menaşe ile Efrayim'i kutsadı.

Daha sonra Yaakov on iki oğlunu kutsadı:

REUVEN: Reuven, sen benim behor'umsun (en büyük oğul). Ama çok çabuk hareket ediyorsun. Hızlı bir çağlayan gibi acele ediyorsun. Hareket etmeden önce düşün!

ŞİMON ve LEVİ: Yosef'i siz cezalandırdınız. Ona öfkelenmiştiniz. Öfke iyi bir şey değildir!

Eretz Yisrael'deki toprağınızın hepsi aynı yerde olmayacak. Ayrı yerlerde küçük parçalara sahip olacaksınız.

YEUDA: Senin şevet'in (kavim) bir aslan gibi. Aslan hayvanların kralıdır. Yahudi krallar ve liderler Yeuda'dan çıkacak.

ZEVULUN:Senin şevet'in deniz kıyısında toprak sahibi olacak. Birçok geminiz olacak. Bir şeyler alıp satmakla uğraşacaksınız.

YİSAHAR: Senin şevet'in bir eşekle karşılaştırılabilir. Bir eşek yükünü sabırla taşır.

Çocukların talmide hahamim (Tora bilginleri) olacak. Tora'nın ağır yükünü omuzlarında taşıyacaklar.

Tora'yı gece gündüz çalışacaklar.

DAN: Senin şevet'inden güçlü bir adam çıkacak.

Bir yılan gibi dövüşecek.

Yahudilerin tehlikeli düşmanlarını öldürecek.

AŞER: Senin Eretz Yisrael'deki topraklarında çok sayıda zeytin ağacı olacak.

Zeytinlerden çok yağ elde edeceksiniz.

GAD: Gad'ın güçlü askerleri olacak. Eretz Yisrael'i almak için Yahudilere yardım edecekler.

NAFTALİ: Naftali bir geyik kadar hızlı koşar.

Onun şevet'inin toprağında güzel meyveler bulunacak.

Meyveler çok kısa zamanda olgunlaşacak.

YOSEF: Yosef pınar kıyısındaki bir bitkiyle kıyaslanabilir.Nasıl ki o bitkinin birçok dalı vardır, Yosef'in çocuklarının da çok çocukları olacak.

BİNYAMİN: Şevet Binyamin düşmanları ile tıpkı bir kurt gibi dövüşecek.

Yaakov öldü.

Oğulları Yaakov'un tabutunu Eretz Kenaan'a taşıdı.

Yaakov'u Mahpela Mağarası'na gömdüler.

Yosef kardeşlerine: "Yakında öleceğim. Cenazemi Mitsrayim'de bırakmayın!" dedi.

"Bir gün Mısır'dan gideceksiniz. Cenazemi de beraberinizde götürün! Eretz Yisrael'de gömülmek istiyorum!"

Yosef öldü. Bütün kardeşleri de birer birer öldüler. Çocukları hâlâ Mitsrayim'deydi.

Onlara ne olduğ

Bunu bize Şemot Kitabı söyleyecek.

Bakalım VAYHİ bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Yosef'in iki oğlunun adları neydi?

2. Hangisi büyüktü?

3. Yaakov'un on iki oğlunun adları neydi

4. Aralarından hangisi kraldı?

5. Mahpela Mağarası'na kim gömüldü?

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Kendini Geliştirmenin Yolları

AKLIN HUZURU AKLIN HUZURU

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir