Talmud Baba Kama 93a
Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih et.
16 Nisan 5780 :: 10 Nisan 2020              :: PESAH 2. gün

Haftanın Bilgileri


05 Nis 2020 - 11 Nis 2020

11 Nisan 5780 - 17 Nisan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:24

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:05

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:22

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:13

Haftanın Peraşası

Şemini

Çocuk Peraşası Yazdır

Çocuk PeraşasıYaakov Yosef'i diğer bütün oğullarından daha çok seviyordu.

Yaakov Yosef için güzel bir ceket yaptı.

Öteki kardeşler kıskanmışlardı.

Yosef Tanrı tarafından bir rüya gördü.

Rüyasını ağabeylerine anlattı: " Tarlada tahıldan demetler yapıyorduk. Benim demetim kalktı ve dik durdu. Sizin


demetleriniz benimkine doğru eğildiler."

Ağabeyleri: "Bu rüya Tanrı'dan değildi! Uyduruyorsun! Bize hükmetmek istiyorsun!" dediler.

Yosef başka bir rüya gördü.

Ağabeylerine ve babasına anlattı: "Güneş, ay ve on bir yıldız benim önümde eğildi!"

Ağabeyleri: "Rüyan bizim üzerimizde kral olmak istediğini gösteriyor!" dediler.

Yaakov: " Benim, annenin ve ağabeylerinin senin önünde eğilmemizi mi istiyorsun?" diye bağırdı.

Yosef'in ağabeyleri Yaakov'un koyunlarına bakıyordu.

Yaakov Yosef'e: "Git bak bakalım ağabeylerin ne yapıyor?" dedi.

Ağabeyleri Yosef'in geldiğini görünce: "Yosef'i şimdi cezalandıralım! Bize hükmetmek istiyor!" dediler.

Yosef'i bir çukurun içine attılar.

O sırada oradan bazı Araplar geçiyordu.

Ağabeyleri Yosef'i çukurdan çıkarıp Araplar'a sattılar.

Yosef Mitsrayim'e (Mısır) götürüldü.

Potifar adlı bir adam: "Yosef'i ben satın alacağım! Benim kölem olsun!" dedi.

Potifar'ın karısı Yosef'ten hoşlanmıştı. Yosef'e: "Seninle evlenmek istiyorum!" dedi.

Yosef: "Olmaz, bu bir avera'dır (günah). Senin zaten bir kocan var!" diye cevap verdi.

Potifar'ın karısı çok kızdı.Potifar'ın Yosef'i hapse atmasını sağladı.

Yosef hapisteydi.

Fıravun'un ekmekçi başı ile şarap sorumlusu da hapisteydi.

Her ikisi de birer rüya gördüler. Yosef'e: "Rüyalarımızın anlamı nedir?" diye sordular.

Yosef, şarap sorumlusuna: "Rüyan, Fıravun'un seni hapisten çıkaracağı anlamına geliyor. Lütfen krala beni de

çıkarmasını hatırlat!" dedi.

Bakalım VAYEŞEV bölümünü öğrenmiş misiniz?

SORULAR

1. Yosef'in ilk rüyası neydi?

2. Yosef'in ikinci rüyası neydi?

3. Yosef'i hangi ülkeye götürdüler?

4. Yosef Potifar'ın karısına ne cevap verdi?

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Kendini Geliştirmenin Yolları

TEMİZ KALPLİLİK TEMİZ KALPLİLİK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir