Talmud Baba Kama 93a
Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih et.
1 Heshvan 5778 :: 21 Ekim 2017             

Haftanın Bilgileri


15 Eki 2017 - 21 Eki 2017

25 Tişri 5778 - 1 Heşvan 5778

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:02

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:40

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:05

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:54

Haftanın Peraşası

Noah

Özet Yazdır
Özet"Başlangıçta" Tanrı tüm evreni ve zamanı yoktan yaratır. Bu yaratılış süreci altı gün devam eder. 

Yedinci günde Tanrı yaratma işini durdurur ve dünyaya Şabat kavramını getirir.  İlk insanlar Adam ve Hava, Eden bahçesine yerleştirilir. Hava, yılanın teşvikiyle, Tanrı'nın yemeyi yasakladığı "İyi ve Kötüyü Bilme Ağacı"nın meyvesini yer ve ardından Adam'a verir. Bu şekilde günah kavramı Adam ve Hava'ya işlenmiş olur ve bu sebeple düşen manevi düzeyleri artık burada kalmaları için yetersiz olduğundan, Eden'den kovulurlar. Bu şekilde ölüm kavramıyla birlikte (gerek maddi gerekse de manevi yönden) ağır çalışma gerekliliği ve doğum sancıları dönemi de dünyadaki yerini alır. Şimdi artık sıra Adam ve Hava'nın, günahlarını telafi çabasını göstermelerine gelmiştir - ki bu dünya tarihini oluşturan ana konudur.

Adam ile Hava'nın ilk çocukları Kayin ve Evel, Tanrı'ya birer sunu getirirler. Evel, sürüsünün en iyi hayvanlarını Tanrı'ya sunar ve sunusu kabul edilir. Ürününün düşük kalitedeki bölümünü sunan Kayin'in sunusu ise reddedilir. Ardından meydana gelen olayda Kayin Evel'i öldürür ve Tanrı tarafından sürgünlerle dolu bir hayata mahkum edilir.

Tora daha sonra Adam ile Hava'nın diğer çocuğu Şet'in soyunun ve Kayin'in çocuklarının listesini Noah'ın dönemine kadar verir. Şet'in ölümünden sonra insan ırkına kötülük hakim olur ve Tanrı, tüm dünyayı sular altında bırakacak bir tufanla insanları yok etmeye karar verir. Ancak bir kişi - Noah - Tanrı'nın beğenisini kazanmıştır.

 

Gelecek Bayram


HANUKA

Günün Öğretisi

Kazalar oluverir Kazalar oluverir

Kendini Geliştirmenin Yolları

TEMİZ KALPLİLİK TEMİZ KALPLİLİK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir