Rabi Şemuel Ben Nahman
Dedikodu üç kişiyi öldürür: Dedikodu yapanı, hakkında dedikodu yapılanı ve dedikoduyu dinleyeni.
8 Nisan 5780 :: 02 Nisan 2020             

Haftanın Bilgileri


29 Mar 2020 - 04 Nis 2020

4 Nisan 5780 - 10 Nisan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:17

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:58

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:16

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:07

Haftanın Peraşası

Tsav

Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5775 Yazdır

Rav. Alaluf

“Vaethanan el Ad… baet ai lemor – o zamanda Tanrı’ya dua ederek şöyle dedim. (Devarim 3/23)

 

İbranice’de “lemor – söyledi” sözcüğü genellikle konuyu bir başka konuya bağlama özelliğine sahiptir. Tora bu sözcüğü genellikle Tanrı’nın bir emri Moşe’ye nakletmeden önce  sıkça kullanır. Ancak burada Moşe zaten Tanrı’ya dua ettiğini belirtmekte ve hangi konu için giriş yapmaktadır. Cümlenin devamında Moşe Erets Yisrael’e girmek için Tanrı’ya yakarmaktadır. Bu başka bir konuya geçiş değildir. O zaman neden Tora burada “lemor” sözcüğünü kullanır. Divre Hayim adlı kaynak burada Moşe Rabenu’nun Tanrı’ya çok özel bir yakarışta bulunduğunu ifade eder. Moşe Tanrı’ya kendisine dua etme gücünü vermesi için dua etmektedir.

  


arşiv...

Birçok dua kitabında duaların başında  duaya hazırlık gibi görünen bölümler göze çarpar. Bu bölümler kişiyi yapmaya hazırlandığı dua için bir ön hazırlık yapmasını sağlar. İzmir’in yetiştirdiği dünya çapında Rav’lardan bir tanesi olan Rabi Hayim Palaçi (Z’Ts’K’L’) Kaf Ahayim adlı kitabının hemen başında bir mitsva için hazırlık yapıldığında mutlaka “leşem yehud” ile başlayan bölümün okunmasının gerekliliğini öğretir. Gerçekten de duaların veya bazı mitsvaların başında yer alan bu muhteşem giriş o duanın veya mitsvanın anlamını daha iyi kavramamızı sağlar. Talmud eski zamanlarda Tanrı’ya yakın insanların Amida duasına hazırlık  için  bir saat hazırlandıklarını kaydeder. Bizler ki bu gün bütün ihtiyaçlarımız için dua etmekteyiz bu gücü bizlere vermesi için Tanrı’dan dilekte bulunmamız doğru bir girişim olacaktır.

 

Bir hasid  Kotzk’lu Rabi Mendel’e dert yanmakta ve yaşamının bir türlü iyi gitmediğinden yakınmaktadır. Rabi haside bunun için Tanrı’ya dua edip etmediğini sorunca hasid çok ilginç bir yanıt verir: Tanrı’ya nasıl yakaracağımı bilmiyorum. O zaman Rabi şöyle der. Asıl sorun buradadır. Bu sorunu çözmeden diğer sorunların çözülmesi olanaksızdır.

Şimdi kendimize karşı dürüst olalım. Çok önemli bir sunum yapacağımız veya önemli bir görüşmeye gideceğimiz zaman kendimizi günler hatta aylar öncesinden hazırlarız. Çünkü bu bizler için çok önemlidir. Geleceğimizi etkileyecek  yaşantımıza yön verecektir. Acaba gerçekten sayısız isteklerde bulunduğumuz Tanrı’ya dua ederken aynı özeni gösteriyor muyuz. Yoksa bir an evvel rutin duamızı yapıp kaçmayı mı düşünüyoruz?

 

Dr. Twerski burada Divre Hayim’in sözlerini anımsatır. Moşe Rabenu dua etmek için Tanrı’nın yardımını istemiştir. Acaba bizler dua ederken bunu göz önünde bulunduruyor muyuz?   

 

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


PESAH

Kendini Geliştirmenin Yolları

UYKUYU EN AZA İNDİRİN UYKUYU EN AZA İNDİRİN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir