Talmud Baba Kama 93a
Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih et.
16 Nisan 5780 :: 10 Nisan 2020              :: PESAH 2. gün

Haftanın Bilgileri


05 Nis 2020 - 11 Nis 2020

11 Nisan 5780 - 17 Nisan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:24

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:05

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:22

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:13

Haftanın Peraşası

Şemini

Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5775 Yazdır

Rav. Alaluf"Ahodeş aze lahem Roş Hodaşim. Rişon u lahem lehodşe aşana - bu ay sizin için ayların başıdır. Senenin aylarının ilk ayı olacaktır.

Gemara Masehet Roş Aşana 22/A'ya göre yukarıdaki pasuk uyarınca bizler yıllık takvimimizi ayın hareketlerine göre ayarlarız. Şahitler yeni ayı gördüklerini beyan ettikleri zaman Sanhedrin şu açıklama ile yeni ayın başlangıcını ilan ederdi. "Kutsanmıştır. Yeni ay kutsanmıştır."

 


arşiv...

Sforno'nun Şemot pasuk 20/21'de yaptığı açıklamanın ışığında altın buzağı günahına kadar zamanın kutsanması söz konusu değildir. O zamana kadar kutsanan tek zaman "yedinci gün" olarak karşımıza çıkan Şabat günüdür. "Vayvareh E.loim et yok aşevii - Tanrı yedinci günü kutsal kıldı." Gemara Masehet Gitin 77/A ve Korban Netanel adlı kaynak her ne kadar kutsanmış olan Şabat günü de olsa haftanın ilk üç gününün Şabat'tan dolayı kutsandığını kalan üç gününün de Şabat'ı karşılama yönünden kutsandığını anlatır. Yani Şabat gününün kutsallığı bütün günler üzerine yayılmıştır. Biliyoruz ki altın buzağı yanlışına kadar Şehina her tarafta bulunmaktaydı. Bunu da şu pasuktan anlamak mümkündür: "Behol amakom aşer azkir et şemi avo eleha uverahtiha - adımı andığın her yerde sana gelecek seni mukaddes kılacağım." (Şemot 20/21) Altın buzağı günahının sonrasında ise Tanrı Mişkan çadırının yapılmasını ister. Çünkü Bene Yisrael Sinay dağındaki ruhani pozisyonlarını kaybetmişve Şehina'nın her an her yerde bulunması özelliğini de yitirmişlerdir.  Böylece kutsallığın kapladığı yer daralırken özünde hiçbir bozulma olmamıştır.

Rabi Twerski'nin görüşüne göre bir kişi nasıl ki kutsal bir mekana saygı gösteriyorsa aynı zamanda da zamana da saygı duymak zorundadır. Talmud Yeruşalmi Masehet Hagiga 1/7'ye göre zamanı boşa harcamak yasaktır. Bitul Tora yani zamanı boşa harcayarak Tora öğrenmemek işlenebilecek en ciddi günahlardan biri  olarak karşımıza çıkar. bir kişi yaşamın zorunluluklarını yerine getirmek için zaman harcıyorsa bu elbette ki Bitul Tora değildir. Ancak bilinmelidir ki zamanı boşa harcamak kutsallığa saygı göstermemek ile eşdeğerdir.

Modern teknoloji bazı durumlarda bizlere fazladan zaman sağlarken bazı durumlarda da zamanımızı boşa harcayacak durumlar ortaya koymaktadır. Bilgisayar başında chat yaparken veya oyun oynarken harcadığımız zaman belki de daha yararlı bir eğitimle geçebilecek olan zamandır. Okunacak çok fazla kitap, öğrenilecek çok fazla şey vardır. Bunlar bir köşede dururken zamanı boşa harcamak kutsal bir şeyin hor görülmesi gibidir. Buna hakkımızın olmadığı da bir gerçektir.  

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Kendini Geliştirmenin Yolları

TEMİZ KALPLİLİK TEMİZ KALPLİLİK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir