Aktif olmak, mutlaka verimli olmak değildir.
14 Heshvan 5780 :: 12 Kasım 2019             

Haftanın Bilgileri


10 Kas 2019 - 16 Kas 2019

12 Heşvan 5780 - 18 Heşvan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:31

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:10

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:37

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:27

Haftanın Peraşası

Vayera

Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5774 Yazdır

Rav. Alaluf"Ve Aşem ona elindeki nedir dedi.  Moşe "asa" dedi. Ve onu yere fırlat dedi, yere fırlattı ve yılan oldu.  Moşe önünden kaçtı. (Şemot 4/2-3)


arşiv...

Midraş Şemot Raba'da yer alan bir öyküye bakalım: Romalı asil bir kadın Rabi Yosi'ye gelir. Ve benim tanrım seninkinden büyük der. Rabi sebebini sorduğunda şöyle açıklar. Senin Tanrın çalılıkta Moşe'ye göründüğünde Moşe yüzünü sakladı. Benim tanrım yani yılan ona göründüğünde ise kaçtı der. Rabi Yosi kadına hemen cevap verir. Tanrı Moşe'ye göründüğünde Moşe'nin kaçacak yeri yoktu. Çünkü Tanrı her yeri evreni tam olarak "dolduracağım" demişti. Halbki yılan sadece orada vardı ve Moşe bu tehlikeden kaçarak kendini kurtarabilecek durumdaydı.

Rabi Tsvi Elimeleh Hertzberg bu midraştan yola çıkarak iyi bir liderlik dersi verir.  Romalı kadın kendi tanrısının yılan olduğunu söylemektedir çünkü bu onun alışmış olduğu tarzdaki bir liderliktir. Kadının o zamanki lideri yılan karakterli biriydi ve günümüzde de aynı tipteki liderleri görmek hiç de zor değildir. Bunlar hiçbir nedene dayanmadan kendi halklarını ne kadar güçlü olduklarını göstermek amacı ile cezalandıran kişilerdir. Yani hiçbir sebep olmadan saldıran yılanlar gibi.

Başka bir bakış açısıyla da başkaları hakkında dedikodu yapan kişiler de yılana benzer. Burada elde edilen "kazanç" başkalarını küçülterek kendini yüceltme yoluna gitmektir ki bu da oldukça olumsuz bir davranıştır. Diktatürlük ile dedikodu birbirine hem yakışan hem de ortak yanlara sahip iki kavramdır. Bir diktatörün kuvveti insanların hatta bakanların birbirlerini dedikodu ile ihbar etmeleri ile artar. İhbar edilme korkusuyla da kimse yanlış bir adım atmaya cesaret edemez ve diktatörlük bu şekilde daha da güçlenir.

Moşe Rabenu'nun kaçtığı işte bu türdeki liderlik anlayışıdır. Böylesine bir idarenin en küçük bir kısmını bile Moşe istemekten uzaktır. Zira atalarımızın Tora yolunda yansıttıkları hesed ve nezaket dolu davranışların bu tip bir yönetimde yeri yoktur. Yahudi tarzı bir liderlik alçakgönüllülük, merhamet ve dürüstlük üzerine inşa edilir, yılansal metodlar üzerine değil. Bu pasuktan önce gelen pasuklar Yahudi liderlik çeşidini de anlatmaktadır. "Bene Yisrael'in atalarının Tanrı'sının Avraam'ın Tanrı'sının, Yitshak'ın Tanrı'sının ve Yaakov'un Tanrı'sının sana göründüğüne inanmaları için... (Şemot 4/5)

Yahudi toplum liderleri tamamen farklı ve kutsal tarzda bir yönetim göstererek diğer insanlara atalarımızın Tanrı'sına yönelik inanca sahip olmak konusunda ilham vermelidirler. Yahudi toplum lideri asasını kullanabilir. Ama bunu sadece kendi halkı için yapabilir. Ne kötülük için ne de kişisel kazanç için kullanamaz.

Bu ders hepimiz için geçerlidir. Nezaket, iyi düşünce ve başkalarına sevgi ve saygı ile hareket ettiğimiz zaman hem kendimize hem de başkalarına Tanrı'ya yönelik saygı konusunda ilham kaynağı haline geliriz.

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


HANUKA

Kendini Geliştirmenin Yolları

ERDEMİ ARAMAK ERDEMİ ARAMAK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir