Doğru cevabı almak için, doğru soruyu sorun.
11 AdarI 5779 :: 16 Şubat 2019             

Haftanın Bilgileri


10 Şub 2019 - 16 Şub 2019

5 Adar 5779 - 11 Adar 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:24

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:05

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

18:28

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:19

Haftanın Peraşası

Tetsave

Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5775 Yazdır

Rav. Alaluf*Yosef kardeşlerini bu peraşada "casus" olmakla suçlar. Kardeşler elbette bunu reddederler. Ancak bu noktada kardeşlerini kuyuya attıklarını, haykırış ve imdat çağrılarını duymadıklarını ve ona yardım etmedikleri için suçlu olduklarını anımsarlar. Çok uzun zaman önce meydana gelen bu olay neden kardeşlerinin aklına şimdi gelmiştir?


arşiv...

Meam Loez'de Rabi Yaakov Kuli çok güzel bir açıklama yapar: Yaakov'un oğullarının aklına gelebilecek en son suçlama casus olmaktır. Yaakov oğullarının çok gösterişli olduklarını bildiğinden hepsinin aynı anda şehre girmemesi için onları uyarır. Nitekim kardeşler on farklı kapıdan şehre girerler. Burada kardeşler yine de dikkat çekmiştirler. Çünkü bir Yahudi gibi giyinmiş olan kardeşler yerli halktan oldukça farklı görünümdedirler. Casus olan biri kendisini bu kadar açık bir şekilde deşifre etmez. Kendini saklamak için elinden geleni yapar ama Yaakov'un oğulları buna gerek görmemişlerdir. Kardeşlerin Mısır ülkesine gelmelerindeki amaçlardan biri de Yosef'i aramamaktı. Bu bir mitsvaydı ve bu konuda Tanrı'nın onları koruyacağından emindirler.

Ancak olay farklı gelişir. Yosef kardeşlerini casus olmakla suçlar. Kardeşleri de bu suçlamaya anlam veremezler ama akıllarına yaptıkları o günah gelir ve bu anda onu anımsarlar. Her ne kadar yıllardır kalplerini kemiren bir azap olan bu günah onlara fazla rahat vermediyse de Yosef'in söylediği tek bir kelime bu sıkıntıyı bir anda su yüzüne çıkarmıştı.

"Meragelim atem" sizler casussunuz diyen Yosef  meragelim - casuslar sözü ile müthiş bir suçlamada bulunur. "Meimi Rahel Genavtem LeMidyanim Yişmeelim Mehartem. - Annem Rahel'den çaldınız, Midyanlılar'a ve Yişmaelliler'e  sattınız. İşte tek bir kelime kardeşlere bu günahı hatırlatmıştır.

*Hanuka ışıkları ile Şabat ışıkları arasında önemli bir fark vardır. Şabat ışıkları evin barışı amacı ile yakılır. Buradaki bir baka amaç Şabat zevkini en üst düzeyde hissetmeye olanak hazırlamaktır. Hanuka ışıkları ise zevk almak amacı ile değil Tanrı'nın yaptığı mucizeyi anımsamak amacı ile yakılır. Şabat mumları oda içinde yakılırken Hanuka mumları bu büyük mucizeyi göstermek amacı ile herkesin görebileceği yere konur.

Maddi durumu iyi olmayan birinin sadece bir mum alacak kadar parası varsa bu parasını Şabat mumunu almak için harcamalıdır. Çünkü Şabat mümları Şalom bayit amacını taşır.

Burada verilen çok güzel bir mesaj vardır. Dünyaya ışık saçmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Ancak bu görevimizi yerine getirirken kendi ailemizi de unutmamak gerekir. Eğer Tora bilgisini başkalarına öğreteceksek öncelikle kendi ailemize bu bilinci vermek zorundayız. Başkalarına yardım etmek önemlidir. Ancak öncelikle ve bencilliğe kaçmadan kendi ailemizin eksikliklerini gidermemiz gerekir.

* Matatyau Haşmonai Akohen'in Makabiler olarak tanınan beş oğlu Yohanan, Şimon, Yeuda, Yonatan ve Elazar'dır. Bu çocukların hiç biri doğal yollarla ölmez. Yeuda ve Elazar savaşta ölürler. Yohanan komşu bir ülkede suikaste kurban gider. Yonatan Suriye Helen imparatorluğunun üst düzey yetkililerinin davetine icap ederken kayınbiraderi tarafından öldürülür. Amaç Suriyeliler'e yaranmaktır. Yüz yıl kadar süren Makabi krallığından sonra başa geçen Herod bütün Makabileri öldürtmüştür. Makabi sözcüğü aynı zamanda Matatyau Kohen ben Yohanan anlamını da taşır.  

 

 

 

 

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


PURİM

Günün Öğretisi

Taraf Tutucu Olma Taraf Tutucu Olma

Kendini Geliştirmenin Yolları

İÇİNİZDEKİ REHBERİ KULLANIN İÇİNİZDEKİ REHBERİ KULLANIN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir