Talmud Baba Kama 93a
Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih et.
16 Nisan 5780 :: 10 Nisan 2020              :: PESAH 2. gün

Haftanın Bilgileri


05 Nis 2020 - 11 Nis 2020

11 Nisan 5780 - 17 Nisan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:24

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:05

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:22

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:13

Haftanın Peraşası

Şemini

Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5775 Yazdır

Rav. Alaluf"Vayi riv ben roe mikne Avram uven roe mikne Lot vaKenaani  veaPerizi az yoşev baarets. Vayomer Avram el Lot al na tei meriva beni uveneha - Avram'ın çobanları ile Lot'un çobanları arasında kavga vardı. Kenanlılar ve Periziler orada yaşamaktaydı. Avram Lot'a benimle senin aranda lütfen kavga olmasın dedi." (Bereşit 13/7-8)

Tora'nın başından beri sürekli olarak birbirine zarar veren ve birbirini kırıp geçiren kişi ve toplumları izlemekteyiz. Bunlar bizler için etik olarak çok önemli dersler vermektedir. Tanrı birlik olduğumuz durumda bizler için sayısız bereket ve berahalar öngörmüştür. Fakat içimizde yer alan yetser ara sürekli olarak bizleri kışkırtmakta ve birlik olmamamız için yanlış yola sevk etmektedir.


arşiv...
 

Yukarıdaki pasukta gördüğümüz gibi Avram ile Lot'un çobanları  arasındaki çekişme Perizi ve Kenanlıların bulunduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Burada Avram'ın getirdiği iddia çok önemlidir. İki farklı toplum Perizi ve Kenaani aynı ortamda yan yana barış içinde yaşayabilmektedir. Bizler ki senle aynı soydan ve aileden geliyoruz. Neden bu kadar önemsiz bir durum için çekişme yaşayalım? Burada Avram nesiller boyu bizlere bir mesaj vermek amacındadır. Yahudiler hepimiz bir atadan geliyoruz. O ata da Avram gibi barışa birlikteliğe son derece önem veren bir kişiliktir. O halde neden birlik olmak yerine ayrışmayı ve çekişmeyi seviyoruz?

Dr. Twerski bir armoni içinde yaşayabilecek bir toplum potansiyeline sahipken ayrışmalarımızı sahip olduğumuz yetser ara'nın gücüne bağlamaktadır. Yetser ara bir arada uyum içinde yaşamamamız için her türlü yolu denemektedir. Bizler de ona prim verircesine temelde ciddi bir neden olmadan birlik olmayı hep görmezden gelmekteyiz.

Perizi ve Kenaaniler birlikte yaşamaktadırlar çünkü yetser ara onları kendine hedef seçmez. Kötülüğün hedefinde her zaman bizler olmuşuzdur. Çünkü bizleri uyum içinde olması bereketin bütün dünyaya gelmesi anlamını taşımaktadır. Perizi ve Kennaniler için böyle bir iddia yoktur.

Hafets Hayim kendi yeşivasının yönetiminde çekişmelerin olduğunu öğrenince şöyle der: "En küçük boyutlu bir çekişmeyi yeşivamda yaşamaya doksan tane yeşiva kapatmayı yeğ tutarım." Bu söz bile çekişmelerin bizlere verebileceği zararı anlamamıza kafidir.

Ayrı olmak için binlerce neden bulmak mümkündür. Ancak asıl olan birleşmeyi gerçekleştirecek asıl nedeni bulmaktır. Bu nedeni bulmak için de mutlaka istemek gereklidir.   

 

 

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Kendini Geliştirmenin Yolları

TEMİZ KALPLİLİK TEMİZ KALPLİLİK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir