Calvin Coolidge
Kimse aldığı şeyler için onurlandırılmamıştır. Onur daima insanın verdiği şeylerin ödülü olmuştur.
7 Kislev 5779 :: 15 Kasım 2018             

Haftanın Bilgileri


11 Kas 2018 - 17 Kas 2018

3 Kislev 5779 - 9 Kislev 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:30

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:10

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:37

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:26

Haftanın Peraşası

Vayetse

Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5774 Yazdır

Rav. AlalufŞemuel 2 kitabında 1/18. pasuğu açıklayan Raşi Bereşit kitabının "doğruluk kitabı - sefer ayaşar" olduğunu ifade etmektedir. Rabiler neden bu isim verildiğini araştırırken Bereşit kitabının "erdemliler" olarak bilinen Avraam, Yitshak ve Yaakov'un hayat hikayelerini içerdiğini öğretirler.


arşiv...

Şemuel 2 kitabında 1/18. pasuğu açıklayan Raşi Bereşit kitabının "doğruluk kitabı - sefer ayaşar" olduğunu ifade etmektedir. Rabiler neden bu isim verildiğini araştırırken Bereşit kitabının "erdemliler" olarak bilinen Avraam, Yitshak ve Yaakov'un hayat hikayelerini içerdiğini öğretirler.

Şlomo Ameleh Kohelet adlı kitabında şöyle der: "Bulduğum tek şey Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyorlar." (Kohelet 7/29) İnsanın yaratılışı basit, doğru sözlü ve adaletlidir. İnsan olayları daha karmaşık bir hale getirirken aynı zamanda yaratılıştan doğan basit ve saflığını kaybeder.

İyi ve kötüyü ayırt etme ağacının meyvesini yemek olayı Adam ve Hava'nın günahını davet eder. O meyve iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğini ortaya çıkarmıştır. Ramban burada bir soru sorar: Tanrı'nın emrine karşı gelmek nasıl olur da iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğinin ortaya çıkmasına neden olur? Günah bir insanın karakterinde sapmalara neden olur bir düzelmeye değil. O halde durum nasıl açıklanabilecektir.

Ramban buna yine kendisi yanıt verir: Günahtan önce Adam ve Hava içgüdüleri tarafından yönlendirilmekteydi. Hayvanlar kendilerine zarar verebilecek şeyleri veya zehirli yiyecekleri inanılmaz bir içgüdü ile keşfederler. Bu içgüdü onları birçok kereler akli davranışlardan daha fazla korur. Eğer adam günah işlemeseydi iyi veya kötüyü ayırt etmek gibi bir gereksinim olmayacaktı. Zira içgüdüleri onu her zaman olumsuzdan koruyacaktı. Çünkü akli davranışlar daha az güvenilir durumdadır. İnsanlar iyi olduğunu sandıkları şeyleri yaparlar ancak sonunda yaptıklarının iyi olmadığı ortaya çıkar. çünkü sahip oldukları bilgi ve akıl onları bu şekilde yönlendirir. İşte Adam ve Hava günah işleyerek insanın yaşamının daha karmaşık olmasına neden olmuşlar yaratılıştan gelen saf ve temiz insanın zamanla kaybolmasını sağlamışlardır.

Teilim kitabında 8. mizmorda yer alan "insanın Tanrı'nın biraz daha altında yaratıldığı" kavramı henüz olgunlaşmamış bir insan için doğrudur. Yukarıda Şlomo'nun demek istediği de bu yöndedir. İnsan zamanla olgunlaşırken iyi ve kötüyü kendine göre ayırt etmeye başlamakta son derece basit olayları karmaşık ve içinden çıkılamaz durumlara getirmektedir.

Ancak Tanrı'nın imajında yaratılmış olan insan atalarda gerçek anlamına kavuşmuştur. Onlar gerçek birer tsadik olarak Tanrı'ya ibadet etmişler, hayat hikayeleri ile bütün insanlığa örnek olmuşlardır. İşte bu yüzdendir ki Bereşit kitabı "doğruluğun kitabı" olarak nitelendirilmektedir.

Tora az ve öz konuşur. Tora şebihtav (yazili Tora) ve Tora şebealpe'nin (sözlü Tora) birlikte öğrenilmesiyle bizler de atalarımızın nasıl yaşadıklarını öğreniyor ve Tanrı'nın gözünde daha doğru ve dürüst olmak için onları anlamaya çalışıyoruz.

 

Gelecek Bayram


HANUKA

Günün Öğretisi

Engelleri kaldırmak Engelleri kaldırmak

Kendini Geliştirmenin Yolları

DEĞERLİ OLANI KORUYUN DEĞERLİ OLANI KORUYUN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir