Rabi Yisrael Baal Şem Tov
Diğer insanlar, bir kişinin aynası gibidir. Dolayısıyla bir kişi, eleştirme ihtiyacı duyduğu bir olaya şahit olduğu zaman, kendisinin de tam olarak aynı konuda hataları olduğunu ve Tanrı'nın bu olayı ona, kendisini düzeltme fırsatı olarak gösterdiğini bilmelidir.
22 Tishri 5780 :: 21 Ekim 2019             

Haftanın Bilgileri


20 Eki 2019 - 26 Eki 2019

21 Tişri 5780 - 27 Tişri 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:55

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:33

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:59

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:47

Haftanın Peraşası

Bereşit

Taanit Behorot Yazdır

Mısır'daki on belanın sonuncusu olan Behorların ölmesi anısına tutulan oruçtur. Bilindiği gibi bu bela sırasında Bene-Yisrael pesah korbanının kanını kapı pervazlarına sürmüş ve Tanrı bu evlerin üzerinden atlamıştı. Pasah da atladı anlamındadır.

Bu oruç Erev Pesah'ta tutulup akşam Pesah kiduşu ile kesilir. Bu oruç isminden de anlaşılacağı gibi yalnızca Behor erkekler tarafından tutulur.Ancak herhangi bir mitsva için yapılan yemekle bazı oruçlar bozulabilir.Örneğin Berit Mila 'dan sonra verilen yemek veya Talmud'un bir bölümünün öğrenilmesi bitiminde verilen yemek.Bu yüzden cemaatin Ravları belirli bir Talmud bölümünü öğrenmeyi bu günde bitirerek bir yemek verirler.Orada bulunan her Behor son bölümü dinledikten sonra orucunu bozabilir.

Her sene Hahambaşılık tarafından, hangi sinagoglarda uygulanacağı bildirilmektedir.

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Kendini Geliştirmenin Yolları

SOSYAL BASKIYI ELE ALMAK SOSYAL BASKIYI ELE ALMAK

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir