Calvin Coolidge
Kimse aldığı şeyler için onurlandırılmamıştır. Onur daima insanın verdiği şeylerin ödülü olmuştur.
7 Kislev 5779 :: 15 Kasım 2018             

Haftanın Bilgileri


11 Kas 2018 - 17 Kas 2018

3 Kislev 5779 - 9 Kislev 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:30

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:10

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:37

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:26

Haftanın Peraşası

Vayetse

Dindar bir insan acımasız olabilir mi? Yazdır

Şaşırtıcı da olsa Yahudiliğin bu soruya cevabı, "hayır"dır. Şaşırtıcı, çünkü tarih boyunca dindar geçinip zalim olan birçok insan olduğunu çok iyi biliyoruz. Çoğu zaman da Yahudiler bu tür insanların kurbanları olmuştur.

Yahudilik açısından dindar bir insanın acımasız olması, birinin gelip Vejetaryen Yamıamlar adlı bir dernek kurmasına benzer. Et yiyorsanız, vejetaryen değilsiniz demektir. İnsanlara acımasızca davranıyorsanız, dindar bir kişi değilsiniz demektir. Yahudilik anlayışına göre de, böyle davranmakla hem insanlara hem de Tanrı'ya karşı suç işlemiş sayılırsınız. Başkasını küçük düşüren birinden bahsederken Midra? şöyle der: "Eğer bu şekilde davranıyorsan, kimi küçük düşürdüğünü iyi anla. [Tora'nın öğrettiği gibi]: 'O, onu [Adam'ı] Tanrı'nın suretinde yarattı'" (Bereşit Rabba 24:7). Yahudiliğin öğretilerine göre bütün insanlar Tanrı'nın suretinde yaratıldıklarından, karşımızdakine yönelik zulüm, Tanrı'ya saldırmakla eş değer sayılır.

İki bin sene kadar önce Talmud, merhametli olmayı dindar bir Yahudi'nin en belirgin özelliği olarak tarif etmiştir: "Yahudi milletini şu üç nitelik tanımlar: merhametlidirler, utangaçtırlar [alçak gönüllüdürler], şefkat ve sevgi dolu eylemlerde bulunurlar" (Yevamot 79a). Alçak gönüllü veya utangaç olmayan bir çok Yahudi olmasına rağmen, Rav'lar bu tanımı o kadar ciddiye almışlardır ki, acımasız olan kişinin dindar hatta Yahudi olduğunu bile iddia edemeyeceğini belirtmişlerdir. "Hemcinslerine karşı merhametli davranmayan kişi babamız Avraam'ın soyundan gelemez" (Talmud Bavli, Beiza 32b).

"Acımasız dindar kişi" sözleri anlamsız oluncaya dek, farklı dinlere mensup birçok kişinin daha çok uzun bir süre yaptıklarını affettirmeye çalışması gerekecektir. ***
 

Gelecek Bayram


HANUKA

Günün Öğretisi

Engelleri kaldırmak Engelleri kaldırmak

Kendini Geliştirmenin Yolları

DEĞERLİ OLANI KORUYUN DEĞERLİ OLANI KORUYUN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir