Rabi Yisrael Baal Şem Tov
Kendimizi nasıl hatalarımıza rağmen seviyorsak, başkalarını da hatalarına rağmen sevmeliyiz.
15 AdarII 5779 :: 22 Mart 2019             

Haftanın Bilgileri


17 Mar 2019 - 23 Mar 2019

10 VeAdar 5779 - 16 VeAdar 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:04

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:45

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:04

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

19:55

Haftanın Peraşası

Tsav

Çocuğuna Tora'yi öğret Yazdır

"Baba [oğluna] Tora`yı öğretmekle yükümlüdür."

- Talmud Bavli, Kidduşin 29a

Yahudi yasalarına göre, çocuklarına Tora`yı öğretme görevi anne ve babalara, "şema" duasında söylenen şu sözcüklerle verilmiştir: "Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin." (Devarim 6:6-7)

Tarih boyunca Yahudiler, bu mısradan, anne ve babaların çocuklarına temel Yahudi eğitimini vermekle yükümlü oldukları anlamını çıkarmışlardır. Bir baba bu görevi, teorik olarak, çocuğuna İbranice, Tora, dua kitabı ve Yahudilikle ilgili kutsal eserleri bizzat kendisi öğreterek yerine getirebilir. Ancak bu görev, çoğunlukla, çocukları Yahudi okullarına göndermekle yerine getirilir.

ABD`de bu şekilde eğitim veren iki tür okul vardır: daha hafif olan Pazar (İbranice) okulları ("takviye okulları") ve gün boyunca eğitim veren Yahudi okulları ve yeşivot. Çocuklarının Yahudilikle ilgili metinleri okuyup anlamalarını isteyen anne ve babalar, onları genellikle yeşivot ve gün boyu eğitim veren okullara gönderirler. Bu okulların müfredatında tüm alanları kapsayan layik eğitimin yanısıra, günde en az iki üç saat Yahudilik eğitimi de verilir. Bu program (temel Yahudilik eğitimi, İbranice, Tora, dua kitabı [siddur], Talmud ve etik öğretiler, tarih, edebiyat ile sünnet, bar mitzva, evlilik gibi hayat çevrimi olayları) çok yüklü görünse de, bir kültürü tamamen öşrenmek, hem layik hem de dini "medeniyetlerle" kendini bütünleşmiş hissetmek için gereklidir. Günümüzde her tür Yahudi inancının temsil edildiği okullar mevcuttur. Genelde aileler, büyük şehirlerin çoğunda, kendi Yahudi dünya görüşlerine az çok uyan bir okul bulma imkanına sahiptirler.

Çok daha kısıtlı bir süredeYahudi eğitimi veren Pazar okulları ise, sadece temel İbranice sözcüklerini ve Yahudi bayramlarını çocuklara öğretir, onları bar ve bat mitzvaya hazırlar. Bu okullara çocuklarını gönderen anne ve babaların karşılaştıkları ek bir problem de, bar veya bat mitzva (erkekler için on üç, kızlar için on iki yaş) sonrasında eğitime genellikle devam edilmemesidir. Rav Bradley Artson tarafından anlatılan şu öykü, bu tür bir yaklaşımın ne kadar kısıtlı bir görüşü simgelediğini ve uzun vadede ne kadar zararlı olabileceğini ortaya koymaktadır:

Cemaatime mensup bir baba, kızının muhakkak Bat Mitzva olacağını söylüyordu. Ancak, dinin temellerini öğrenmesi konusunda ısrarlı olmasına rağmen, daha sonra, Yahudi okulunda eğitimine devam edip etmeyeceği konusundaki kararı kızının vermesi gerektiğini düşünüyordu. Babanın dediklerini dikkatle dinledikten sonra ona, kızı on üç yaşına geldiğinde, fen dersine devam etme konusunda seçim hakkı verip vermeyeceğini sordum. Yahut da, on üç yaşından sonra hayatı boyunca kompozisyon dersi almayacak mıydı?Baba bu sorular karşısında çok şaşırdı. Doğal olarak kızı, hem fen hem de kompozisyon derslerine devam edecekti. Zira on üç yaşındaki bir çocuğun bu önemli konuda karar vermesine imkan olmadığını düşünüyordu. Çocuklarımıza fen, kompozisyon ve diğer layik konularla, Yahudilik eğitimi arasında seçim olanağını verirken onların, "Benim evrendeki yerim nedirş", "Hayatın asıl amacı nedirş", ve "Diğer insanlara karşı nasıl davranmalıyız?" gibi temel soruların onları sadece ergenliğe kadar ilgilendirdiği hissini vermiş olduğumuzun farkında olmalıyız.

Çocuğunuzun Yahudilik eğitiminin layik eğitiminden seneler önce sona ermesine sakın izin vermeyin. ***

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


PESAH

Kendini Geliştirmenin Yolları

GELİŞME YOLUNDA EĞİTİM GELİŞME YOLUNDA EĞİTİM

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir