A.Culmell
Biz olayları oldukları gibi değil, kendi istediğimiz şekilde görürüz.
4 Sivan 5780 :: 27 Mayıs 2020             

Haftanın Bilgileri


24 May 2020 - 30 May 2020

1 Sivan 5780 - 7 Sivan 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:12

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:53

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:06

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:57

Haftanın Peraşası

Naso

İsmin Önemi Yazdır

İsmin ÖnemiSekiz günlük bir bebeğin sünnetinde (Brit mila) bulundum. Hahamlar Avraam'la yapılan anlaşmayı hatırlattılar ve şimdi de beklenen an geldi, küçük bebeğin ismi duyuruluyor.

Tüm konuklar heyecanla konacak ismi bekliyorlar. Geleneğe göre, bebeğin İbrani ismi, ismini seçen kişiler hariç, hiçkimseye sünnetten önce söylenmez. Aynı şekilde, sinagogda Tora okunması sırasında ismi konulmadan önce kız bebeğin ismi de kimseye duyurulmaz.

Bebeğe, rahmetli amcasının ismi, yoksa kısa bir süre önce ölen sevgili kuzenin veya tanınmış bir rabinin ismi mi konacak ? Belki de ailesi sadece sevdikleri bir ismi koyacaklar...

EN ÖNEMLİ SEÇİM

Çocuklarına isim vermek, yeni ebeveynlerin en önemli kararlarından biridir. Talmud (Berahot 7b) da söylendiğine göre, bir İbrani ismin, o adı taşıyanda etkisi olur. Bu nedenle, çocuğun adını, insanları iyiliğe, doğruluğa götürüp, dünyaya barış getiren iyi karakterli kişilerin isimlerinden esinlenerek koymanız çok önemlidir.

Kabalist Ari'nin yazdıklarına göre bir insanın doğası, iyi kötü davranışları, ismi incelenerek anlaşılabilir. Örneğin, Yehuda isimli bir çocuğun kaderi liderlik olabilir, çünkü gerçekten birçok Yahudi kral, monarşinin sembolü olan Yaakov'un 4.cü oğlu Yehuda'nın soyundan gelmiştir.

Ebeveynlerin yeni doğan bebeklerine ad koyduklarında onların karakterlerini ve kaderlerini en uygun tanımlayan isimler seçmeleri için öngörüyle kutsandıkları söylenir.

Ari'ye göre, kişinin İbrani isimdeki harflerinin numerik değerleri bile o kişinin karakterinde belirleyici olmaktadır. Örneğin, Elişeva isminin numerik değeri veya gematriyası, " yeme simha = mutluluğun günleri " İbrani kelimesinin numerik değerine eşittir. Belki de bu, Elişeva ismindeki kız bebeğin, neşeli geçecek hayatının bir işaretidir.

Bu tam anlamıyla insanlığın kaderinin, harflerin sırrında gizlendiğidir.Ağır hasta bir kişiye "Hayim = Hayat veya Rafael = Tanrı iyileştirir " gibi ek isimler onların kaderlerini etkilemek için verilir. Yeni ismin, hasta kişiye yeni bir şans, kader müjdelemesini ümit ederek dua ederiz.

Polonyalı Rabi Elimeleh yazmış olduğu "Noam Elimeleh" (Bamidbar) adlı eserinde bebeğin ruhu ile taşıdığı kişinin ruhu arasında derin bir bağ olduğunu yazar.

Ölmüş birinin ismini alan bir çocuğun ruhu cennette daha yüksek bir mertebeye yükselir ve dünyadan ayrılmış olan ruhla yeni doğmuş ruh arasında bir yakınlık doğar. İki ruh arasındaki bu manevi bağın çocuk üzerinde derin etkisi olabilir.

Ruhun İbrani kelimesi olan - Neşama - "nun, şin, mem, he " İbrani harflerinden oluşmuştur. İsmin İbrani karşılığı olan şem de "şin ve mem" harfleriyle yazılır ve görüldüğü gibi bu harfler neşama kelimesinin içinde mevcuttur, bu da tekrar kişinin ismiyle varlığı veya ruhu arasındaki güçlü bağı gösterir.

GURUR DUYULACAK İSİM

Brit'e geri dönelim. Genç baba, isim koyma duasıyla onurlandırılan kendi babasının - bebeğin büyükbabası- yanında durmaktadır. Şarap dolu kadehi tutarak büyükbaba şunları söyler: " Tanrımız ve Atalarımızın Tanrısı, bu bebeği annesi ve babası için koru ve ismi İsrael'de çağrılsın." Büyükbaba, bebeğin ismini gururla açıklamak için,oğlunun konacak olan ismi kulağına fısdıldamasını bekler.

"Yoel" diye fısıldar baba. Büyükbaba aniden gözlerinden akan yaşlarla güç soluk almaktadır. Dudakları heyecandan titremekte, sesi güçlükle çıkmaktadır. Yeni torununa kendi babasının - bebeğin büyük büyükbabası - adını vermişlerdi. Yoel Pfeiffer'ı hatırlayan tüm konukların da gözleri yaşlarla dolmuştu.

Yoel Pfeiffer,1930 ların sonlarında, evlendiği günün gecesinde Almanya'dan kaçmak zorunda kalmıştı.İngiltere'ye gittiğinde de casus şüphesiyle hapsedilmişti. Sava? boyunca İngiltere'de kalmış ve sonunda Kanada'ya göç ederek orada eşiyle tekrar beraber olabilmişti.

Yoel Pfeiffer Montreal'de yeni bir hayata başladı. Elinde hiçbir şey olmaksızın azimle bir aile, bir iş kurdu ve iyi bir hayırsever oldu. Brit ertesi verilen yemekte, genç baba büyükbabasına olan sevgisini anımsayarak kendisinin ve eşinin onu onurlandırmak ve güçlü karakterini yeni doğan oğulları Yoel Pfeiffer'ın almasını istediklerini için bu ismi verdiklerini açıkladı.

Moel - Yahudi kurallarına göre sünneti yapmakla eğitilmiş kişi - olarak ailelerin,çocuklarına uygun İbrani isimleri seçmelerine yardımcı olmaya çalıştım. Önerilerim üç prensibe dayanır::

·Onurlandırmak istediğiniz kişinin gerçek İbrani ismini veya en azından o isimde bulunan harf sayısına eşit bir isim kullanın,

·Çocuğunuzun isminin yalnızca pozitif yan anlamları olduğuna emin olun,

·Çocuğunuzun her zaman gurur duyacağı bir isim kullanın, unutmayın, çocuğunuzun ismi onun ebedi kimliği olacaktır.

Rabbi Paysach J.Krohn 'un Aish Hatora yazısından tercüme edilmiştir.

 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


ŞAVUOT

Kendini Geliştirmenin Yolları

DERTLERİ VE SORUMLULUĞU PAYLAŞIN DERTLERİ VE SORUMLULUĞU PAYLAŞIN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir