Breslev'li Rabi Nahman
Şunu aklınızda tutun ki, duanın özü, kabul edileceğine dair inançtır.
9 Tevet 5779 :: 17 Aralık 2018             

Haftanın Bilgileri


16 Ara 2018 - 22 Ara 2018

8 Tevet 5779 - 14 Tevet 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:23

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:04

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:33

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:24

Haftanın Peraşası

Vayhi

BRAZTSLAVLI RABİ NAHMAN Yazdır

BRAZTSLAVLI RABİ NAHMAN

(Polonya 1772-1811)

İsrael Ba'al Şem Tov'un Hasid geleneğinde "Yahudi mistiklerinin sonuncusu" olarak nitelendirilen Rabi Nahman, kabalistik öğeler içeren ahlaki hikayeleriyle ünlü, dini bir liderdi. Nahman'ın ilk yirmi atı yılı hakkında, haham çevrelerince asi bir kişi olarak görüldüğü dışında pek az şey bilinir. Kutsal Topraklar'a yaptığı yolculuk sonrası , tsadik, kamil bir kişi olarak kabul edilir ve ardından Braztslav'a yerleşir. Orada, teolojik fikirlerini içeren bir kitap hazırlar. Geniş okuyucu kitlesini bu kitap sayesinde değil, mistik ve ruhani hikayeleriyle kazanır. Bu hikayeleri 1806 - 1811 arasında Ukrayna'daki küçük bir alim çevresi duyar. Aralarından Natan Sternharts (1780-1845), yazıcısı ve yardımcısı ile beraber bu hikayeleri kaydeder. Sternharts Rabi Nahman'ın ön üç hikayesinden dördünü bire bir dinler, ötekiler kulaktan kulağa kendisine ulaşır. Sternhats, Rabi Nahman'ın toplu hikayelerini 1815-1816 yılları arasında tamamlar ve kitaba İbranice ‘Sippure Ha Maasiyot şel Rabi Nahman Mi Braztslav' (Braztslavlı Rabi Nahman'ın Hikayeleri) ismini verir. O zamandan bu yana hikayelerin etkisi büyür ve sadece Hasidik çevrede değil, çağdaş laik kesimde de geniş yankı uyandırır. Martin Buber, Adin Steinsalts, Meyer Levin ve Elie Wiesel tarafından tercüme edilir, uyarlanır ve yeniden yazılır. (Buradaki hikaye Arnold J.Band'ın hazırladığı versiyondur, çünkü Braztslav hasidlerinin kullandığı İbranice ve Yidiş'e dayanılarak hazırlanmıştır). Rabi Braztslav çağda? Yahudi yazarlarından pek çoğunu etkilemiştir.

Hikayelerinden...


Rabi'nin Oğlu

Rabi'nin OğluBir zamanlar hiç çocuğu olmayan bir rabi vardı. En sonunda bir oğlu olur. Onu yetiştirir ve evlendirir. Oğlu tavan arasındaki bir odada durur ve zengin adamların her zaman çalışıp dua ettikleri şekilde çalışır. Oğul, "küçük ışık" özelliğini kazandıracak şekilde bir emri yerine getirmiştir bile. Yine de kendinde mükemmel olmayan bir yön olduğunu hisseder ama bunun ne olduğunu anlayamadığından ne çalışmaktan ne de dua etmekten zevk alır. Bu konudan iki genç arkadaşına bahseder, onlar da bir Tsadik'e (kamil, erdemli kişi)... devamı

 

Günün Öğretisi

İki Kağıt Parçası İki Kağıt Parçası

Kendini Geliştirmenin Yolları

SORUMLU KARARLAR SORUMLU KARARLAR

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir