Rabi Moşe ben Maymon - RaMBaM
Seçim özgürlüğü herkese verilmiştir. Eğer kişi doğru yolu izleyip, dürüst olmayı arzu ederse, bunu yapmaya muktedirdir. Eğer yanlış yolu izleyip, kötü olmayı seçerse, onu da yapmaya muktedirdir.
20 Iyyar 5779 :: 25 Mayıs 2019             

Haftanın Bilgileri


19 May 2019 - 25 May 2019

14 İyar 5779 - 20 İyar 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:08

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:52

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

20:03

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:53

Haftanın Peraşası

Bear

Edebiyat

Modern Yahudi yazarları, diasporadaki varoluşlarından dolayı tarih boyunca, uluslararası edebiyatlar ve kültürler arasında bir köprü görevi görmüşlerdir.

Yahudi edebiyatı, sadece günümüzün Yahudi dilleri Yidiş ve İbranice ile değil, batı dillerinin - Almanca ve Rusça'dan İngilizce ve Portekizce'ye kadar - farklı dillerle de gelişmiştir. Yazarlar, genellikle iki gelenek-Yahudi geleneği ile bulundukları ülkelerin geleneğini kesiştirmişlerdir. Yahudi modernizmi oldukça yeni bir terimdir.1869'lardaki Yahudi aydınlanması anlamına gelen Haskala hareketi ile gündeme gelmiş, ancak bu kısa süre içinde bile, Yahudi edebiyatı çok üretken olmuş, sayısız eser

İlk başta, modern Yahudi yazarları ürünleri- romanlar, şiirler, kısa hikayeler, tiyatro oyunları- dinsel edebiyatın karşılığı olarak ortaya çıkmış, esas konuları genelde Avrupa Aydınlanması, on dokuzuncu yüzyılın sonundaki Pale of Settlementlarda yaşanan kanlı pogromlar, Komünizm ve Nazizm, Holocaust, İsrael Devleti'nin kurulması olmuştur.

Yahudi edebiyat geleneğinin, 1881-1882 yıllarında yaşanan Rus pogromlarından hemen önce, Rusya, Polonya, Romanya ve Galiçya'da yaşayan geleneksel Yahudi dünyasının dağılması sonucu, Yidiş dilinde gelişmiştir. Haskala'ya kadar İbranice, sadece din konularında kullanılabilecek kutsal dil olarak sayılmış ve diğer "dünyevi" edebi ürünlerinde kullanılmamıştır. Haskala sonrasında, Yahudiler, tüm Avrupa dillerinde eserler vermeye başlamıştır. Haskala hareketinin genelde Aşkenaz cemaatlere özgü olması, birçok modern Yahudi edebiyatçının neden Avrupa kökenli olduğunu açıklar.

Yahudi edebi geleneğini her zaman dinamik ve canlı kılan; din ve emansipasyon, İbranice ve Yidiş dili arasındaki diyalektik ilişki olmuştur. Holocaust ve İsrael devletinin kurulması da Yahudi edebiyatında yeni yönler katmıştır.

Çağdaş Yahudi Edebiyatı bölümünde, 1800'lerin ortasından günümüze kadar, dünyanın dört bir yanında gelişen Yahudi edebiyatından örneklere yer vereceğiz. Yidiş edebiyatının babası Şolem Alehem'den Kafka'ya, Primo Levi, Amos Oz, Elias Canetti'ye kadar dünyaca ünlü Yahudi yazarların eserleri; alegoriler, anti semiztizm, Holocaust, din, aile, modernizm ve mistisizm gibi farklı temalarla Yahudiler'in, onlarca dille nasıl tek bir edebiyat yarattıklarını ve bunun da, nasıl dünyanın en zengin edebiyatlarından biri olduğunu gözler önüne serecektir...Gelecek Bayram


ŞAVUOT

Kendini Geliştirmenin Yolları

KONSANTRASYON KONSANTRASYON

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir