Aldığını hatırında tut, verdiğini unut.
17 Av 5780 :: 07 Ağustos 2020             

Haftanın Bilgileri


02 Ağu 2020 - 08 Ağu 2020

12 Av 5780 - 18 Av 5780

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:58

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:39

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

19:54

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

20:43

Haftanın Peraşası

Ekev

Yahudi Düşünürleri


ZEVİ HIRSCH KALISCHER

Zevi Hirsch KalischerOn dokuzuncu yüzyıl Ortodoks Yahudiliğinde, Yahudi Maşiah anlayışında yeni bir görüş ortaya çıkar. Maşiah'ın gelişine karşı pasif bir tutum takınmak yerine, bazı düşünürler Yahudi toplumunun Maşiah'ın getireceği kurtuluşu beklerken bir anavatan yaratmaları gerektiğini savunmaya başlar. Bu düşünürlerden biri de Zevi Hirsch Kalisher'dir. O da, aynı çağda yaşadığı Yehuda Alkalay gibi dini Sionizmin öncülerindendir.

Devamı...
 
MOSES MENDELSSOHN

Moses MendelssohnOn yedinci yüzyılda başta Baruch Spinoza olmak üzere çeşitli düşünürlerce ele alınan mantıkla sorgulama esasları, bir sonraki yüzyılda da entelektüel yaşama hükmetmeye devam eder. Aydınlanma çağında politik ve dini yenilikçiler, sorgulamanın her alanında mantık prensiplerini kullanmakta ısrar eder.

Devamı...
 
MOSES HESS

Moses HessModern laik Sionizm, Moses Hess'in yazıları ile Yahudi düşüncesine yerleşmeye başlar. 1812'de Almanya'nın Bonn kentinde doğan Hess, ilk çalışması 'İnsanlığın Kutsal Tarihi'ni 1837'de, "genç Spinozacı" adı altında yayımlar. 1840'da Hess sosyalizme tanıştığı Paris'e taşınır.

Devamı...
 
MOSES HAYIM LUZZATTO

moses_hayim_luzzatto.jpg1707'de Padua'da saygın bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak doğan Moses Hayim Luzzatto, laik edebiyat eğitimi yanında Kutsal Kitap, Talmud, Midra? halaha kaynakları ve klasik dil eğitimleri de alır. Bu geniş bilgilerin sonucunda, buradaki genç alim grubun lideri olur.

Devamı...
 
MORDEHAY KAPLAN

Mordehay Kaplan1881 yılında Litvanya'nın Svencionıs kentinde doğan Mordehay Kaplan, Vilna'da geleneksel bir eğitim alır ve 1889 yılında ailesiyle beraber New York'a göç eder. Gördüğü ortodoks eğitime rağmen, Yahudilik'teki ortodoks olmayan yaklaşımlarla ilgilenir. New York Citı College'dan mezun olduktan sonra, Yahudi Teoloji Okulunda görevlendirilir.

Devamı...
 
MEZİRİHLİ DOR BAER

Mezirihli Dov BaerHasidizmin liderlerinden olan 18. yüzyıl alimi Mezirihli Dov Baer, bu akımın gelişmesinde çok önemli bir rol oınamıştır. 1710'da doğan Baer, küçükken Rabi Jacob Joshua Falk'ın yeşivasında eğitimi almış, Torchin'de eğitimini sürdürmüş, Korets ve Rovno'da din adamı olarak görev yapmıştır.

Devamı...
 
MARTIN BUBER

Martin Buber1878'de Viyana'da doğan Martin Buber, Lemberg'de ( Şu anda Polonya'da Lwow'dadır) Midraş konusundaki otoritelerden biri olan büyük babası Solomon Buber ile büyür. Daha sonra orada liseye gider. 1896'dan itibaren Viyana, Leipzig, Berlin ve Zürih Üniversitesinde öğrenimine devam edip, 1898'de Sionist Harekete dahil olup,1899'da Üçüncü Sionist Kongre'ye delege olarak katılır.

Devamı...
 
MAIMONIDES

Maimonides1135 yılında İspanya'nın Cordoba şehrinde doğan Moses ben Maimon (Maimonides) bir Cordoba dayan'ının ( dini yargıç) oğludur. Cordoba'nın 1148'de Memlüklüler tarafından işgali üzerine Maimonides bu şehri ailesiyle beraber terk eder ve sekiz dokuz yıl boyunca İspanya'da şehirden şehre dolaşır.

Devamı...
 
LEON PINSKER

Leon PinskerYahudi anavatanı düşüncesini savunan ilk öncülerden biri olan Leon Pinsker, Sionist düşüncenin gelişmesinde önemli bir rol oınar. 1821'de Polonya'da Tomoszow'da doğan Pinsker, babasının okulunda eğitim görür, Odessa Üniversitesi'ne giden ilk Yahudiler'den biri olur.

Devamı...
 
LEO BAECK

Leo Baeck1873'te Polonya'nın Lissa kentinde ( günümüzde Leszno'dadır) doğan Leo Baeck, Ribi Samuel Baeck'in oğludur. Breslau Konservatif Yahudi Teoloji Okulunda okuduktan sonra Berlin'deki Hochschule für die Wissen schaft des Judentums okuluna gitti.

Devamı...
 
NAHMANIDES

Nahmanides1772'de Medzibezh'te doğan Bratslavlı Nahman, anne tarafından Eliezer Baal Şem Tov'un torunun torunu, baba tarafından Horodenkalı Nahman'ın torunudur. Hasidik bir ortamda büyür, erken yaşta evlenir ve kayınpederinin evinde yaşar.

Devamı...
 
PHILO

PhiloMS 1. yüzyılda İskenderiye kenti,Yunan felsefi geleneğinin en önemli merkezlerinden biriydi. Burada, Stoalılar, Epiküristler, Skeptikler ve Aristotelesçiler gibi bir çok okul gelişti. Bu Helen filozofları genellikle Yunan ve Latin yazarlar tarafından kaleme alınsa da, bu döneme ait esas bilgiler Yahudi filozof ve teolog İskenderiyeli Philo'nun toplu eserlerinden öğrenilir.

Devamı...
 
YEUDA HALEVİ

Yeuda Halevi1075'te Tuleda'da doğan Yeuda Halevi, İbranice ve Arapça eğitim görür. Gençken Granda'ya seyahat eder ve orada bir şiir yarışmasını kazanır. Bu dönemde Moses Ibn Ezra ve Granada, Seville ve Saragossa'nın diğer önemli şairleriyle temasa geçer.

Devamı...
 
VLADIMIR JABOTINSKY

Vladimir JabotinskyModern laik Siyonizmin tartışmalar yaratan en önemli kişilerinden biri Vladimir Jabotinskı'dir. Yazıları ve politik aktiviteleri hem kendisini savunan hem de karşı çıkan geniş kitlelerin oluşmasına sebep olur. 1880'de Odessa'da orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğan Jabotinskı, Rus okullarında eğitim görür.

Devamı...
 
THEODOR HERZL

Theodor Herzl1860'da Budapeşte'de doğan Theodor Herzl, babasıyla Liberal Sinagog'a giden bir çocuktur. Geçliğine Sionist fikirlerin farkında olsa da, annesi onu Yahudi Aydınlanma fikirlerine göre yetiştirir. 1866'da Herzl, Pest'te Yahudi ilk okuluna yazılır, daha sonra Realschule'ye gider ve 1878'de klasik liseden mezun olur.

Devamı...
 
SOLOMON MAIMON

Solomon Maimon1753'de Polonya'nın Sukoviboeg kentinde doğan Solomon Maimon 11 yaşında evlenir ve üç sene sonra baba olur. İlk başta çevresine ders vererek ailesini geçindirir. Hahamlık çalışmalarının yanında Yahudi felsefesi ve mistisizmine odaklanır.

Devamı...
 
SOLOMON IBN GABIROL

Solomon Ibn GabirolOn birinci yüzyılın başından itibaren Akdeniz'in batısında, Yahudi düşünce tarihine çok önemli katlılarda bulunan çeşitli Yahudi yazarlar yetişir. İlk İspanyalı Yahudi filozof Solomon ibn Gabirol, Yeni-Platoncu geleneği önemli ölçüde etkiler.

Devamı...
 
SAMUEL HIRSCH

Samuel Hirsch1815'te Prusya Thalfang'da doğan Samuel Hirsch 1839'dan 1841'e kadar Dessau'da haham olarak görev yapar ve 1843-1866 yılları arasında Luxemburg'da hahambaşı olur. Tüm bu süre boyunca çeşitli Reform gruplarının Yahudiliğe radikal reformlar getirmesine karşı çıkar.

Devamı...
 
SAMSON RAPHAEL HIRSCH

Samson Raphael Hirsch1808'de Hamburg'da doğan Samson Raphael Hirsch, büyükbabası Mendel Frankfurter ile Talmud çalışmaları yapar ve eğitimi genel olarak Rabbi jacob Ettlinger, Isaac Bernays ve babası tarafından verilir.

Devamı...
 
SAADIAH JOSEPH GAON

Saadiah Joseph GaonHelenistik dönemde, Yahudi filozof Philo, Yunan felsefesi ile Yahudi öğretisini, anlamlı bir bütün haline getirmeye çalıştı. Kutsal Metnin yorumlanışında alegorik bir metot kullanarak Yahudiliğin Tanrı'sını Yunan felsefi kategorilerine göre inceledi ve Yahudilerin Tanrı, insan ve dünya kavramlarını yeniden şekillendirdi.

Devamı...
 
RICHARD RUBENSTEIN

Richard Rubenstein1924'te doğan Richard Lowell Rubenstein 1952'de New York Yahudi Teoloji okulundan mezun olur ve 1960'da Harvard'da doktorasını tamamlar.

Devamı...
 
JOSEPH ALBO

Joseph Albo1380'de doğan Joseph Albo, 1413-14 yıllarında Saragossa - Daroca Yahudi Cemaatinin temsilcisi olarak katıldığı Tortosa ve San Mateo Tartışmalarında önemli bir rol oınamış İspanıol bir düşünür ve hazandı. Albo'nun en önemli eseri Esaslar Kitabı ( Sefer ha-Ikarim) Yahudi inancının temelleri hakkında bir çalışmadır.

Devamı...
 
ISAAC LURİA

Isaac Luriaİsaac Luria'nın, Alman ve Polonya Aşkenaz cemaatinin bir üyesi olan babası Yeruşalayim'e göç eder ve orada Sefarad Frances ailesi ile evlenir. Isaac Luria 1534'te Yeruşalayim'de doğar ancak Isaac daha küçük bir çocukken annesi onu Mısır'a götürür.

Devamı...
 
ISAAC ABRABANEL

Isaac Abravanel1437'de Lizbon'da doğan Isaac Abrabanel ticaretle uğraşan asilzade bir aileden geliyordu. Hem dini hem de çağda bir eğitim almış, 25 yaşında peygamberlik ve ilahi güç hakkında bir risale yazıp aynı zamanda sinagogta Devarim hakkında vaazlar vermiştir.

Devamı...
 
BARUH SPINOZA

Baruh SpinozaAydınlanma çağındaki Yahudi düşüncesinin kökleri, çeşitli Yahudi düşünürlerin Yahudi geleneğini, dünyadaki yeni bilimsel bulguların ışığında yeninden yorumlamaya çalıştığı on yedinci yüzyıl Hollandası'na dayanır.

Devamı...
 
BAHYA IBN PAKUDA

Bahya Ibn PakudaBahıa ben Joseph ibn Pakuda hakkında 1050'de Saragosa'da doğup orada büyüdüğü ve 1120'de öldüğü dışında pek az bilgi vardır. Dini şiirin yanında, 1090 civarlarında Yüreğin Görevleri (Duties of the Hearth) adlı felsefi bir eser de kaleme aldı.

Devamı...
 
BAAL ŞEM TOV

Baal Şem Tov1380'de doğan Joseph Albo, 1413-14 yıllarında Saragossa - Daroca Yahudi Cemaatinin temsilcisi olarak katıldığı Tortosa ve San Mateo Tartışmalarında önemli bir rol oınamış İspanıol bir düşünür ve hazandı. Albo'nun en önemli eseri Esaslar Kitabı ( Sefer ha-Ikarim) Yahudi inancının temelleri hakkında bir çalışmadır.

Devamı...
 
ARTHUR A. COHEN

Arthur A. Cohen1928'de doğan Arthur A. Cohen, ana teolojik çalışması Doğal ve Doğaüstü Yahudi'yi (The Natural and the Supernatural Jew) yayınladıysa da, Holokost'un dini etkileri konusuna, ancak ölümünden 5 yıl önce, 1981'de Tremendum adlı eserinde değindi.

Devamı...
 
AHAD HA'AM

Ahad Haam1856 yılında,günümüzde Ukrayna sınırları içinde olan Kiev Skriva'da doğmuştur. Daha sonra Ahad Ha-am olarak tanınacak Asher Hirsch Ginsberg, Yahudi halkının manevi yenilenişi ile ilgileniyordu. Geleneksel bir Yahudi eğitimi almış ancak 1868'de babasının kiraladığı bir malikaneye taşınınca, hem Yahudi felsefesi hem de Aydınlanma çağı yazarlarını çalışma imkanı bulmuştur.

Devamı...
 
ABRAHAM JOSHUA HESCHEL

Abraham Joshua Heschel1907'de doğan Abraham Josshua Heschel baba tarafından Mezhitichli Dov Baer ve Abraham Joshua Berdichev; anne tarafından Berdichevli Levi Isaac'ın ailesinden gelir.

Devamı...
 
ABRAHAM ISAAC KOOK

Abraham Isaac KookYehuda Alkalay ve Zevi Hirsch Kalisher gibi dini Siyonistleri takip den Abraham Isaac Kook, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını öngören Maşiahi kurtuluş kavramını ortaya çıkarır. Bu düşünce on dokuzuncu yüzyılın sonunda ortaya çıkan Hovevei Zion'un ( Sion'u Sevenler) dini kanadının düşüncelerinden etkilenir.

Devamı...
 
ABRAHAM IBN DAUD

Abraham Ibn Daud1110'da Kordoba'da doğan Abraham Ibn Daud, 1180'deki ölümüne kadar İspanya'da yaşamıştır. İlk başta Arap şiiri, edebiyatı ve felsefesini de içeren, hem dini hem laik bir eğitim almıştır. Kordoba'dan Almohad işgali öncesinde kaçarak Toledo'ya yerleşmiş, orada birçok eseri Arapça'dan Latince'ye çevirmiştir.

Devamı...
 
ABRAHAM GEIGER

Abraham Geiger1810'da Frankfurt'un itibarlı ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen Abraham Geiger, geleneksel Yahudi eğitimi alır: ilk okul öğretmeni ağabeyi Solomon Geiger'dir. 1829'dan itibaren doğu dilleriyle ilgilenmeye başlar.

Devamı...
 
BRATZLAVLI NAHMAN

Bratzlavlı Nahman1772'de Medzibezh'te doğan Bratslavlı Nahman, anne tarafından Eliezer Baal Şem Tov'un torunun torunu, baba tarafından Horodenkalı Nahman'ın torunudur. Hasidik bir ortamda büyür, erken yaşta evlenir ve kayınpederinin evinde yaşar.

Devamı...
 
CLAUDE MONTEFIORE

Claude MontefioreClaude Montefiore 1858 yılında önde gelen İngiliz Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelir. Benjamin Jowett'ten etkilendiği Oxford Balliol Kolej'de öğrenim gördükten sonra Berlin'e Hochschule'da eğitimine devam eder.

Devamı...
 
IGNAZ MEYBAUM

Ignaz Meybaum1897'de Viyana'da doğan Ignaz Maybaum Bingen, Frankfurt ve Berlin'de haham olarak görev yapar. İkinci Dünya savaşı yılları öncesinde Berlin Yahudi cemaatine aktif olarak yardım eder. 1939'da Londra'ya taşınır ve orada Edgware reform Sinagogu'nda haham olarak görev yapar.

Devamı...
 
HERMANN COHEN

Hermann Cohen1842 yılında, Almanya'nın Coswig kentinde doğan Hermann Cohen, bir hazanın oğludur. Bleslau'da ( şu anda Polonya'dadır) Yahudi Teoloji Okulunda okuduktan sonra haham olmamaya karar verir.

Devamı...
 
HEINRICH GRAETZ

Heinrich Graetz1817'de Poznan yakınlarındaki Xinos'ta ( Şimdi Ksias) doğan Heinrich Graetz, bir kasabın oğludur. İlk önce Wolstein'de ( şimdi Polonya'daki Wolsztın) hahamlık eğitimi görür, aynı zamanda laik eğitim de alır.

Devamı...
 
HASDAI CRESCAS

Hasdai Crescas1340'da doğan Crescas, İspanyalı (Barselona) bir teolog ve devlet adamıydı. Barselona'da ticaretle uğraşan bir cemaat lideriydi. 1370'de Barselona ve Gerona şehirlerinde, İbrani şairler arasında düzenlenen bir yarışmaya katıldı.

Devamı...
 
GERSONIDES

Gersonides1288'de doğan Levi Ben Gerşom (Gersonides) Languedoc'ta Bagnols-sur-Céze'de ve daha sonra Avignon ve Orange'de yaşar. Maimonides gibi, filozof, halaha alimi ve bir bilim adamıdır.

Devamı...
 
FRANZ ROSENZWEIG

Franz Rosenzweig1886 yılında Almanya'nın Kassel kentinde doğan Franz Rosenzweig İbranice öğrenimi görür. Sırasıyla Gottingen, Münih ve Freiburg üniversitelerinde tıp ve daha sonra Berlin ve Freiburg Üniversitelerinde felsefe, teoloji, sanat, edebiyat ve klasik dil eğitimi alır.

Devamı...
 
EMIL FACKENHEIM

Emil Fackenheim1917'de Almanya Halle'de doğan Emil Fackenheim, 1935'te gınasium'dan mezun olmuş ve ardından Berlin'de Reform Haham unvanını aldığı Hochschule für die Wissenschaft des Judentum'da öğrenim görmüştür.

Devamı...
 
ELIEZER BERKOVITS

Eliezer Berkovits1900'de Oradea, Transilvanya'da doğan Eliezer Berkovits 1934'de Hildesheimer Haham Okulundan mezun olmuştur. Berlin'de haham olarak görev yaptıktan sonra 1939'da İngiltere'ye gitmek için Almanya'dan ayrılmış ve Leeds'de 1940-1946 arasında hahamlık görevini sürdürmüştür.

Devamı...
 
DOR BER BOROCHOV

Dor Ber Borochov1881'de Ukrayna'nın Zolotonosha kentinde doğan Ber Borochov, Rus okullarına gittiği Poltava'da büyüdü. Rus üniversitelerine girmesi yasaklanınca kendi kendine eğitimine devam etti.

Devamı...
 
AARON DAVID GORDON

Aaron David Gordon1856'da Podolia'nın (şu anda Ukrayna'dadır) bir kabasına doğan Aaron David Gordon, babasının Baron Horace Günzburg ailesi için işlettiği bir çiftlikte büyüdü. Evlendikten sonra Günzburglar'ın kiraladığı bir arazide çalışmaya başladı.

Devamı...
 
Ekle: facebook Ekle: twitter

Gelecek Bayram


Kendini Geliştirmenin Yolları

GÜZEL KONUŞMA SANATI GÜZEL KONUŞMA SANATI

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir