Morris Joseph
Yahudilik kendi bütünlüğü içinde bir Yahudi için olsa da, getirdiği inanç ve etik bütün insanlık içindir.
4 Tevet 5779 :: 12 Aralık 2018             

Haftanın Bilgileri


09 Ara 2018 - 15 Ara 2018

1 Tevet 5779 - 7 Tevet 5779

İstanbul

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:21

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:02

İzmir

Şabat Başlangıç :
(Kabalat Şabat)

17:30

Şabat Bitiş :
(Motsae Şabat)

18:21

Haftanın Peraşası

Vayiga?

Bamidbar


Özet
ÖzetSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder. Moşe, askere alınabilecek yaşta (20 ile 60 yaş arası) 603.550 erkek sayar; Levi kabilesinin, sayıları 22.300'ü bulan ve yaşları 1 aylıktan büyük olan erkekleri ise ayrıca sayılır.
Devamı...
 
Çocuk Peraşası
Çocuk Peraşası

İsrailoğulları çöldeydiler. Allah için bir mişkan (çölde İsrailoğulları'nın inşaa ettikleri taşınabilir dua evi) kurmuşlardı.

Allah Moşe'ye: "Moşe, İsrailoğulları'nın erkeklerini say!

Devamı...
 
Aile Peraşası

Aile Peraşası BU HAFTANIN PERAŞASINDAN

Hiçbirimizin bir eşi daha yoktur. Herkesin kendine özel yetenekleri, zevkleri ve kendini ifade etme şekli vardır. İlk bakışta benzer görünen gruplar bile, aslında birbirlerinden farklı bireylerden oluşur.

Devamı...
 
Talmud Tora Çocuk Peraşası 5775

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıHer yanda bir sürü insan vardı; yaşlılar ve gençler, erkekler ve kadınlar, çocuklar hatta yeni doğmuş bebekler bile. Herkesin yüzü, sisle kaplı dağın tepesine doğru dönüktü.

Her yere sessizlik hakimdi. Tüm hayvanlar sessizlik içindeydi, kuşlar bile ötmüyordu. "Ne korkutucu bir sessizlik" diye fısıldadı Dani ve işte tam da o sırada, güçlü bir Şofar sesi duyuldu.  arşiv...

Devamı...
 
Rav İsak Alaluf'un Peraşa Yorumu 5775

Rav. AlalufBamidbar kitabının ilk peraşası olan Bemidbar Sinay Behukotay peraşasının hemen ardından gelir. Rav Hayim Palaçi bu gelişin bir tesadüf olmadığını aslında Bemidbar Sinay peraşasının aslında Tora'nın alınışının bir başka göstergesi olduğunu açıklar. Behukotay peraşasında yer alan berahalarda bizlere vaadedilen aslında bu dünya için gereksinimlerimizin karşılanacağıdır. Halbuki bu haftaki peraşada aslen ruhani anşamda Tanrı'nın bizleri Kendisine yaklaştırdığını ve bu sebeple de bir kez daha saydığını ifade etmektedir. Genellikle bu peraşanın Şabat Kala gibi Tora'nın alınmasının arefesinde okunması ise Bene Yisrael'in bu sayımla ruhani anlamda daha da yüceltildiğini ifade eder. 


arşiv...

Devamı...
 
Haftanın Peraşası Bülteni 5778

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayanbir nüfus sayımı yapılmasını emreder...


arşiv...

Devamı...
 

Kendini Geliştirmenin Yolları

SORUNLARI ANALİZ EDİN SORUNLARI ANALİZ EDİN

Miladi Takvimi Çevir


    

İbrani Takvimi Çevir